LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Forskere ved Østlandsforskning (Handelshøgskolen Innlandet)

Søknadsfrist: 24.01.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du være med å utvikle vårt forskningsinstitutt?

Om stillingen

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er et eksternfinansiert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Hos oss jobber det blant annet samfunnsgeografer/geografer, samfunnsøkonomer økonomer, samfunnsplanleggere, pedagoger, sosialantropologer, sosiologer, statsvitere og flere med tverrfaglige grader. Vi jobber sammen på tvers av fagområder, og det overordnende satsingsområdet er Regional utvikling, spesielt i fjellområder, innenfor et bredt spekter av tematiske områder som reiseliv, opplevelsesnæringer, fritidsboliger, regionale analyser og planlegging, næringsutvikling, delingsøkonomi, offentlige velferdstjenester som folkehelse og levekår, utdanning og sosialtjenester, entreprenørskap i grunnutdanning og innovasjon i offentlig sektor. Relevante perspektiver er innovasjon, bærekraft og digitalisering.Vi trenger flere forskere med bakgrunn fra samfunnsvitenskapelige disipliner og tverrfaglig forskning for å utvikle vårt institutt.Hovedansvarsområdene i stillingene er utvikling og gjennomføring av oppdrags- og bidragsprosjekter. Det innebærer å søke eksternfinansierte prosjekter, dialog med oppdragsgivere og prosjektgjennomføring.Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.Stillingene er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Kontakt:

 • Leder for Østlandsforskning Tonje Lauritzen, Tel: 61 28 84 57, Mob: 41 21 18 36,e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har doktorgrad eller tilsvarende innen relevante fagområder. Søkere med mastergrad eller tilsvarende kan også søke. Du har erfaring med samfunnsvitenskapelig metode og analyse, innen ett eller helst en kombinasjon av områdene

 • kvantitativ metode, herunder store datasett, statistikk og big data
 • kvalitativ metode
 • følgeevalueringer/evalueringer
 • prosessledelse/tjenestedesign

Videre er det en fordel om du har erfaring fra oppdrags- og bidragsforskning, forskningsformidling, og kjennskap til offentlig sektor og/eller næringsliv. Det vil bli lagt vekt på erfaring med prosjektledelse, søknadsskriving og faglig nettverk. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk.Vi ønsker oss medarbeidere som er faglig engasjert, med gode samarbeidsevner og ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon, som tar ansvar og jobber selvstendig og målrettet.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1183 Forsker / 1109 Forsker / 1108 Forsker i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS