Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutts

Forsker og stipendiat innen cybersikkerhet

Søknadsfrist: 18.10.2020

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du være med å utvikle fremtidens cyberforsvar?

Har du lyst å jobbe med viktige problemstillinger for å beskytte Norge og norsk digital infrastruktur?

Er du interessert i forsvar og sikkerhet?

Liker du å ligge helt fremst i den teknologiske utviklingen og vil fylle arbeidsdagen med eksperimentering og forskning?

Det gjør vi også.

På FFI har vi et solid forskningsmiljø innen cybersikkerhet, som utvikler automatiserte løsninger for å detektere og forhindre cyberangrep. Vi jobber med anvendte problemstillinger i samarbeid med aktører i forsvarsektoren, industrien, internasjonale samarbeidspartnere og nasjonale miljø for håndtering av hendelser i det digitale rom.

Vi søker nå to nye medarbeidere til vårt aktive og kreative miljø, henholdsvis en forsker og en doktorgradsstipendiat.

Stipendiaten er i utgangspunktet tiltenkt arbeid med deteksjon av cyberangrep for autonome/ubemannede systemer, men andre tema innenfor deteksjon kan også vurderes. Kandidaten vil innrulleres i et PhD-program ved et norsk universitet, og forutsettes å være kvalifisert til å opptas som PhD-student ved universitetet.

Forskeren vil ha mulighet til å fokusere fullt på forskning og utvikling av morgendagens teknologi, og bidra til utviklingen av fremtidens forsvar av norske interesser i cyberdomenet gjennom datadrevne metoder.

OBS: Det er viktig at du i søknaden opplyser om hvilken av stillingene du søker på.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole på minimum masternivå
 • Gode faglige resultater
 • Ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket på instituttet er norsk

Nyutdannede, og studenter som planlegger å fullføre sin mastergrad innen sommeren 2021, med gode faglige resultater og sterk interesse for fagområdet oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke nytt
 • motivasjon for faglig utvikling
 • løsningsorientert tilnærming
 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby

 • et høyt kvalifisert og kompetent tverrfaglig miljø som du vil bli en del av
 • mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer
 • gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

 • Gudmund Grov, telefon 63 80 77 86 / 91 67 65 49, eller
 • Raymond Haakseth, telefon 63 80 73 74 / 95 10 67 59

Send elektronisk søknad merket ref.nr. 2020/02371, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 18. oktober 2020.

Referansenr: 2020/02371

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS