Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker – modellering og simulering av maritimt luft- og missilforsvar

Søknadsfrist: 26.04.2020

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du være med å definere fremtidens maritime forsvarssystemer?

Fremtidens trusselbilde vil kreve nye måter å definere våpen- og sensorsystemer på. Systemene vil være tettere integrert, må prosessere raskere og være svært nøyaktige. Konsepter for fremtiden vil ha et økt behov for automatiserte/autonome systemer og det vil være avgjørende å legge grunnlaget for dette allerede i dag.

Vi søker deg med utdanning innen matematikk, fysikk, informatikk eller andre relevante fagområder til en spennende jobb innen utvikling av simuleringsmodeller for dagens og fremtidens maritime våpen- og sensorsystemer. Du vil bli en del av et team som evaluerer både dagens systemer om bord på fregattene i Fridtjof Nansen-klassen, og vurderer fremtidige konsepter for å kunne møte morgendagens trusler.

Vi ønsker å styrke kompetansen innen modellering og simulering i vår forskergruppe, og dine arbeidsoppgaver vil innebære:

  • Videreutvikling av eksisterende simuleringsmodeller. Verktøy og programmeringsspråk som vi bruker inkluderer C#, C++, Matlab og SQL.
  • Utvikling av nye modeller for aktuelle systemer og delsystemer
  • Bidrag til utvikling av et større rammeverk av simuleringsmodeller der ulike typer plattformer og sensorsystemer, samt kommunikasjon mellom disse, modelleres
  • Deltakelse på tokt for datainnsamling
  • Analyser av simulerte og virkelige data
  • Støtte til planlegging og gjennomføring av tester
  • Deltakelse i internasjonale fora

Arbeidsstedet er Kjeller.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater innen de relevante fagområdene, på master- eller doktorgradsnivå. Oppgavene forutsetter gode ferdigheter innen informatikk og interesse for dette fagområdet.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har gode analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Du må være motivert for å arbeide med anvendt forskning og levere resultater i tett dialog med våre oppdragsgivere.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. For denne stillingen er det nødvendig å ha kun norsk statsborgerskap. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert på ffi.no

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Guro Kahrs Rognsvåg, tlf. 63 80 77 88 / 90 98 20 38, eller
  • Petter Callin, tlf. 63 80 70 89 / 40 24 19 78

Send søknad merket refnr. 2020/01140, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk innen 20. april 2020.

Referansenr: 2020/01140

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no