LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - kybernetikk, matematikk eller informatikk

Søknadsfrist: 27.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du utdanning innen kybernetikk, matematikk eller informatikk?

Automatisk tolkning av sensorinformasjon er sentralt i mange militære anvendelser. De siste årene har det skjedd en stor utvikling innen kunstig intelligens og sensorteknologi som åpner opp for nye muligheter. På FFI jobber vi med å tolke informasjon fra ulike sensorer slik at vi kan danne et godt situasjonsbilde som kan brukes både av mennesker og maskiner. Denne kunnskapen anvender vi bl.a. i overvåkningssystemer og kampsystemer.

Vi ser nå etter en ny kollega som skal jobbe med målfølging, som er å følge og lokalisere objekter, f.eks. fly eller skip. Du vil være med på å utvikle metoder for å oppdage og følge objekter, og å estimere objekters tilstander som posisjon, kurs og fart. Ved å kombinere informasjon fra flere sensorer, enten like eller ulike, oppnår vi økt kvalitet og høyere konfidens i tilstandsestimeringen.

Du vil bli en del av en større gruppe som jobber med å utvikle løsninger for tilstandsestimering og sensorfusjon. Kollegene dine kommer fra ulike forskningsområder og fagfelt, men samarbeider om felles metoder og rammeverk.

Du må ha master- eller doktorgrad med gode faglige resultater, innen kybernetikk, matematikk, informatikk, datateknikk, fysikk eller andre relevante fagfelt. Gode programmeringsferdigheter er nødvendig, og kunnskap innen tilstandsestimering vil bli vektlagt.

Som person trives du godt når du får stor frihet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag. Du er initiativrik, løsningsorientert og kreativ. Du trives godt når du jobber alene, men ser også verdien i å samarbeide med kolleger og oppdragsgivere. Du er opptatt av å utvikle deg faglig, og motiveres av å kunne tenke nytt.

Du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Søkere til denne stillingen kan kun ha norsk statsborgerskap. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til forskningsleder Arvid Melkevik, tlf. 63 80 74 24/ 97 72 82 92.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål, og attester som er relevante for stillingen, innen 27. oktober 2021. Ref.nr. er 2021/01943.

Referansenr: 2021/01943

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS