LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker innen litiumionbatterier og sikkerhet

Søknadsfrist: 02.10.2022

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Ønsker du utfordrende arbeid innen litiumionbatterier og sikkerhet?

Robuste og energieffektive systemer for strømforsyning er viktig for Norge og Forsvaret. Batterier er en sentral del av dette. Vi er en gruppe som jobber med batterisikkerhet med særlig fokus på litiumionbatterier.

Vi leter nå etter en ny kollega som blir del av et miljø som har høy faglig kompetanse og erfaring på området. Arbeidsoppgavene vil tilpasses dine interesser og faglige kompetanse, og i tillegg til solide karrieremuligheter og rom til faglig utvikling, vil du få stor frihet til å påvirke din egen arbeidshverdag. I tillegg til direkte oppdrag fra Forsvaret deltar FFI i flere prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd hvor litiumionbatterier og sikkerhet er ett av flere temaer. Nå ønsker vi å styrke vårt forskningsmiljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

  • Karakterisering av den termiske stabiliteten til battericeller og cellekomponenter med teknikker som for eksempel DSC, TG, ARC (Accelerating Rate Calorimetry).
  • Måling av battericellers branntekniske egenskaper ved bruk av konkalorimeter.
  • Karakterisering av materialene i cellen med teknikker som for eksempel SEM EDS, XRD og ICP.
  • Planlegging og gjennomføring av destruktive batteritester.
  • Testing og vurdering av batterier for Forsvaret.
  • Samarbeid med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Du har relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå, med gode resultater. Vi ønsker at du har kunnskaper innen ett eller flere følgende områder; batteriteknologi, metoder for å karakterisere termisk stabilitet og teknikker for identifisering av faste stoffer.

Som person er du nysgjerrig og evner å sette deg inn i og tenke nytt rundt problemstillinger du møter. Du er initiativrik, løsningsorientert, kreativ og opptatt av å utvikle deg faglig. Du jobber godt alene men ser også verdien i godt samarbeid.

Du har interesse for praktisk laboratoriearbeid og er vant med planlegging, instrumentering og gjennomføring av forsøk.

Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/ Nato Secret. I denne stillingen gjelder kun norsk statsborgerskap. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Arvid Melkevik tlf. 63 80 74 24 / 97 72 82 92, eller sjefsforsker Sissel Forseth tlf. 63 80 75 28 / 907 85 531.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 2. oktober. Ref.nr. er 2022/01808.

Referansenr: 2022/01808

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS