LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - fysikk-, elektronikk- eller teknologikunnskaper

Søknadsfrist: 20.02.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 820 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Kan dine fysikk-, elektronikk- eller teknologikunnskaper påvirke fiendens radar?

Er du glad i å jobbe med faget ditt?

Liker du å grave dypt i problemstillingene, men samtidig se at det du gjør får praktisk betydning?

Da bør du lese videre!

Elektromagnetisk krigføring (EK)

Forsvaret opererer i økende grad i det elektromagnetiske spekteret. EK handler om å sikre egen tilgang til spekteret, og ikke minst om å utnytte og hindre motpartens bruk av det.

Et eksempel på hva vi jobber med er å gjøre Forsvarets fly mindre sårbare for fiendtlige radarbaserte våpen. Noen ganger forvirrer vi fienden ved å få det til å se ut som at det kommer fly som i virkeligheten ikke eksisterer, andre ganger finner vi metoder som gjør at fiendtlige missiler bommer på våre fly.

Vi hjelper Forsvaret med å møte utfordringer i spekteret. Teamet vårt er etterspurt, men miljøet i Norge som jobber med EK mot radar er lite. Vi greier ikke å dekke alle oppdragene vi får, og nå trenger vi hjelp av deg.

Men, du trenger ikke å kunne noe om EK fra før – vi skal sørge for å gi deg nødvendig opplæring. For oss er det viktigste at du har en god grunnleggende fysikkforståelse, samt et genuint ønske om å lære, med sikte på å bli ekspert på et fagområde som blir stadig viktigere for Forsvaret. Å se at forskningsresultatene får praktisk betydning for Forsvaret er viktig for oss, og for deg.

Arbeidsdagen

Arbeidshverdagen vår er sammensatt. Vi bruker mye tid på analyser, simuleringer og laboratorieforsøk i våre lokaler på Kjeller. Resultater og nye ideer blir testet på Forsvarets utstyr flere ganger i året på ulike steder i landet. Under slike tester benytter vi blant annet våre egenutviklede eksperimentelle jammere, som også er etterspurte internasjonalt. Gjennom samarbeid med andre lands tilsvarende organisasjoner gjør vi jevnlig lignende analyser og forsøk også i utlandet. Som en del av teamet kommer du til å delta i alle disse oppgavene.

Instituttets visjon «Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar» er viktig for oss. Mye av arbeidet vi gjør skjer i tett samarbeid med Forsvaret, og resultatene gir umiddelbar effekt ved at Forsvaret får mer ut av utstyret de allerede har. Vi har også ansvar for å følge teknologiutviklingen på kort og lang sikt, slik at vi kan bistå med råd om nyanskaffelser og forstå hvordan fagfeltet utvikler seg over tid.

Selv om vi jobber tett med Forsvaret, deltar vi også aktivt i internasjonale forskningsmiljøer, både sivilt og innen NATO. Vi publiserer jevnlig i tidsskrift og på konferanser.

Vi velger i stor grad selv hvilke verktøy vi bruker for å løse oppgavene. Du vil ha god nytte av å beherske ett eller flere programmeringsspråk egnet for matematiske analyser, som for eksempel MATLAB eller Python. For HW-nær programmering kan C, C++ eller Rust være nyttig å ha erfaring med, gjerne sammen med VHDL eller Verilog. Vi velger de verktøyene som raskest får oss til målet, og utnytter f.eks. teknologier som programvaredefinerte radioer (SDR), FPGA og RFSoC.

Kompetanse

Du må ha master- eller doktorgrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag, med gode karakterer.

Vi har god erfaring med å ha ansatte som har en kombinasjon av overlappende og unik kompetanse. Vi er vant til å samarbeide effektivt, slik at vi greier å utnytte den samlede kunnskapen i gruppen. Vi ønsker at du også bidrar med både overlappende og unik kompetanse. Her er noen eksempler på kompetansetyper som har vært nyttige for teamet vårt, og som vil telle positivt:

  • Radar- og radioteknologi
  • Signalbehandling
  • Statistisk analyse
  • Programmering – særlig HW-nær programmering
  • FPGA
  • Modellering av dynamiske systemer

Studieretninger som fysikk, informatikk, elektronikk, kybernetikk og kommunikasjonsteknologi passer godt hos oss, men andre studieretninger og fagkombinasjoner vil bli vurdert. Mange av teknologiene vi jobber med er i en rivende utvikling, og det er viktig for oss at du har oppdatert kunnskap på dine sterke områder. Derfor oppfordrer vi deg til å søke selv om du ikke har lang arbeidserfaring ennå. Vi er opptatt av gruppens samlede kompetanse, og vi kommer til å vurdere hvordan din kompetanse bidrar til å styrke teamets evne til å løse oppdrag.

Krav til personlige egenskaper

Du er selvstendig og kan drive arbeidet fremover, men også samarbeide tett, både med kollegaer på FFI og oppdragsgiverne i Forsvaret. Samarbeidet internasjonalt krever at du behersker engelsk, muntlig og skriftlig. Du er åpen og nysgjerrig på ny teknologi, og evner å kontinuerlig ta til deg ny kunnskap.

Gruppa vår består av folk med forskjellig faglig bakgrunn. Dette ser vi på som en styrke, og det gir oss mulighet til å angripe problemstillinger fra forskjellige sider. Men, det krever at alle er åpne for å lytte, og det er en egenskap du også har.

Forskningsresultater er først nyttige når de er dokumentert og publisert, enten i vitenskapelige fora eller direkte til oppdragsgiverne. Du har derfor god muntlig og skriftlig formidlingsevne, og du kan tilpasse budskapet til publikum.

Praktisk informasjon

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til forskningsleder Tore Ulversøy, telefon 482 74 204.

Send søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 20. februar 2023. Ref.nr. 2023/00214.

Referansenr: 2023/00214

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS