LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - organisasjon og ledelse, kybernetikk eller lignende fag

Søknadsfrist: 29.03.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 820 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du, eller er du snart ferdig med, utdannelse innen organisasjon og ledelse, kybernetikk eller lignende fag?

Har du lyst på en spennende jobb på en arbeidsplass med en viktig samfunnsrolle?

Hvem er vi?

Vår forskningsgruppe skal hjelpe ledelsen i Forsvaret å ta gode beslutninger om hvordan Forsvaret skal utvikles. Dette gjør vi blant annet ved å beskrive og analysere nye forsvarssystemer og hvordan de kan utnyttes best mulig. Resultatene våre bearbeider vi i samarbeid med forsvarsgrenene, og de inngår i grunnlaget for videre innretning av Forsvarets struktur og anskaffelser.

Et viktig arbeidsområde er å analysere hvordan ny teknologi og nye operasjonskonsepter kan gi mer effektivt samarbeid mellom ulike deler av Forsvaret. Dette gjør vi ved å modellere, simulere og evaluere alternative måter å løse Forsvarets oppgaver på. Utprøving av nye konsepter gjøres både i laboratoriemiljø og i felt, innfor en fellesoperativ ramme i samspill med allierte styrker.

Hvem er du?

Du interesserer deg for hvordan organisasjoner kan ta i bruk ny teknologi og nye måter å arbeide på, er nysgjerrig og har et genuint ønske om å utvikle deg og lære nye ting. Vi jobber mye sammen, både i vårt prosjektmiljø og med kolleger fra andre fagområder, og vi ser derfor etter deg som trives med å samarbeide med andre. Du trives med å ta initiativ til kontakt med de du skal jobbe sammen med, både kolleger ved FFI og i sektoren for øvrig.

En naturlig del av stillingen er selvstendig arbeid med frihet under ansvar. Jobben vår innebærer med jevne mellomrom å skrive rapporter om forskningen vår, og du bør derfor like å dykke ned i eget skriftlig arbeid iblant. Du trives godt når du kan tenke bredt, og legge frem nye ideer, tanker og forslag.

Hva er arbeidsoppgavene?

Du vil arbeide med å utvikle konseptuelle modeller for beslutningstaking og koordinering i Forsvaret (kommando og kontroll), samt utvikle forskningsdesign, målemetoder og gjøre datainnhenting og analyse fra øvelser i Forsvaret og simuleringer ved FFI. Spesielt vil utvikling av konsepter for samhandling mellom de ulike nivåene i Forsvaret (strategisk, operasjonelt og taktisk) stå sentralt. Videreutvikling av design for human-in-the-loop simulering (simulering der menneskelige aktører medvirker) vil også inngå i arbeidet. Det vil i arbeidet legges vekt på deltagelse i fagfellevurdert publisering (tidsskrift og konferanser), aktiv deltagelse i FFIs kompetanseutvikling, samt deltagelse i internasjonale forskningsgrupper. Arbeidet vil gjøres i samarbeid med en etablert gruppe forskere.

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

Vi gir deg den opplæringen du trenger, men i bunnen har du master- eller doktorgrad innen samfunnsvitenskapelige fag som organisasjon og ledelse, eller har master- eller doktorgrad innenfor naturvitenskapelige fag der faglig fordypning angående menneskelig interaksjon med tekniske systemer inngår. For begge utdanningsløp stiller vi krav om gode resultater.

Om du ikke har doktorgrad har vi også mulighet for å legge til rette for det gjennom jobben du gjør. Dette kan skje i samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge, eller en av våre mange internasjonale samarbeidspartnere.

Du kan kommunisere godt skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Sigmund Valaker, tlf. 902 95 944 eller Elling Tveit, tlf. 911 94 677.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 29. mars 2023. Ref.nr. er 2023/00588.

Referansenr: 2023/00588

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS