LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Medarbeider - undervannsroboter

Søknadsfrist: 07.11.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du være med å utvikle fremtidens undervannsroboter?

På FFI er vi svært langt framme internasjonalt innen forskning og utvikling for autonome systemer. Sammen med norsk industri har vi blant annet utviklet en verdensledende autonom undervannsfarkost (AUV), kalt HUGIN. Fremtidig militær og sivil bruk av AUVer krever stadig større grad av autonomi og avansert styring. Dette gjelder spesielt AUVer med lang utholdenhet, som skal operere på egenhånd i uker eller måneder.

Nå ser vi etter deg som har lyst til å være med å utvikle AUVer! En viktig del av arbeidet vil bestå av å utvikle og implementere nye autonomialgoritmer på våre undervannsfarkoster. Du vil få anledning til å forfølge en algoritme fra idé via eksperiment til bruk, og du vil få se hvordan ditt arbeid gir verdi for AUV-operasjoner. Som autonomiforsker hos oss vil du få kjennskap til alle deler av farkosten, og du vil lære både å simulere operasjoner og integrere algoritmer i et kommersielt styresystem.

For en AUV som skal operere autonomt over lang tid er det helt sentralt at den selv kan planlegge fremtidige handlinger basert på eksisterende kjennskap til verden og havmiljøet i operasjonsområdet, og ikke minst sin egen tilstand. Dersom for eksempel energiforsyningen brukes opp raskere enn antatt, vil hele operasjonen måtte automatisk planlegges på nytt for å optimalisere hvordan målene nås. Et annet eksempel er om farkosten skal avbilde et område med sonar, men oppdager at sonaren ikke fungerer. Da er farkosten nødt til å avgjøre hva som er en god respons på situasjonen, som for eksempel kan være å avbryte oppdraget og vende hjem.

Du vil bli en del av et miljø som har mye og variert kompetanse innen alt fra programmering og sensorteknologi, til fysikk, matematikk og robotikk. Vi jobber med hele spekteret fra grunnleggende forskning til eksperimentering inkludert sjøprøver. Det er godt samhold og stor takhøyde i gruppa, og vi har alle vært utsatt for en segfault i ny og ne.

Du har minimum mastergrad innen kybernetikk, informatikk eller andre realfaglig retninger, med gode resultater. Du må også ha gode ferdigheter i objektorientert programmering, for eksempel Python eller C++.

Vi kommer til å gi deg den opplæringen du trenger, men det vil være en fordel hvis du har kjennskap til moderne utviklingsverktøy som for eksempel Visual studio og Gitlab, selvgående roboter, og/eller simulering og modellering av dynamiske systemer.

Som person er du selvgående, har analytiske evner og trives godt når du kan bryne deg på ukjente problemstillinger. Du har en faglig drive og er opptatt av å utvikle deg. Du er åpen og nysgjerrig, og blir inspirert av å jobbe i tverrfaglige team.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til seniorforsker Thomas Røbekk Krogstad, tlf. 99 74 88 51 eller forskningsleder Martin Syre Wiig, tlf. 45 61 69 08.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 7. november 2021. Ref.nr. er 2021/02068.

Referansenr: 2021/02068

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS