Spennende jobbmulighet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole!

Forskerstilling innen bruken av historie i militær utdanning

Søknadsfrist: 01.09.2022

Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole er én høgskole som består av sju utdanningsavdelinger og ett forskningsinstitutt. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer
om jobb i Forsvaret.

Institutt for forsvarsstudier er et institutt ved Forsvarets høgskole som driver forskning, utdanning og formidling om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Institutt for forsvarsstudier er Norges ledende akademiske miljø innenfor sine fagfelter.

Institutt for forsvarsstudier starter opp prosjektet ‘Militær erfaringslæring i teori og praksis’ (METOP), og lyser derfor ut en forskerstilling (førstestillingskompetanse/mastergrad) for tre år. Prosjektet skal omhandle bruk av historiefaget på militære utdanningsinstitusjoner. Endelig utforming gjøres i dialog med søker til stillingen. Prosjektleder er Torunn Laugen Haaland.

For mer informasjon om prosjektet, les her.

Arbeidsoppgaver

 • Forske og produsere fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner
 • Formidle til allmennheten og relevante aktører i forsvarssektoren
 • Bidra aktivt i det faglige miljøet ved Institutt for forsvarsstudier

Kvalifikasjoner

 • Relevant førstestillingskompetanse (Phd eller tilsvarende)/mastergrad i historie, statsvitenskap, sosiologi eller annen samfunnsfaglig eller humanistisk disiplin
 • Språkferdigheter til å arbeide med norske og engelske kilder, samt god skriftlig fremstillingsevne i engelsk og et skandinavisk språk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse

Ønskelig med

 • Kjennskap til Forsvaret
 • Ytterligere språkferdigheter
 • Forskningserfaring innenfor utdanningsstudier, forsvarshistorie/militærhistorie og/eller erindring/historiebruk

Personlige egenskaper

 • Selvgående
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og anledning til å utvikle akademisk kompetanse som kan være med å forme norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • Et tradisjonsrikt og hyggelig forskningsmiljø
 • Lokaler sentralt i Oslo sentrum på Akershus festning
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ (med forbehold om godkjent lønn) som forsker kode 1109, lønnstrinn 65-74, (per tiden kr 594 300 - 702.100 brutto per år) /forsker kode 1108, lønnstrinn 47-66, (per tiden Kr 439 900- 604 700 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner

Annen relevant informasjon

Ansettelsesprosessen vil foregå i to trinn:

 • I første trinn sender kandidater inn søknad med attester, vitnemål, publikasjonsliste og prosjektskisse. Søknader uten nevnte vedlegg behandles ikke. Prosjektskissen (på maksimalt tre sider) skal skissere et forskningsopplegg for prosjektets tema. Skissens originalitet, gjennomførbarhet og analytiske nivå vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av søkerne
 • I trinn to inviteres et utvalg kandidater til å sende inn fulltekst av akademiske arbeider

Forsvaret som arbeids­giver

Dette ser vi etter

Våre kjerneverdier

Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

Trenger kompetanse fra mange fagfelt

Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.

Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Søknadss­prosessen

Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

Grundige vurderinger

Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

Sikkerhets­klarering

Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Offentlig søkerliste

Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

Utvidet søkerliste

Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.

En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

Ansattgoder

Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • To timer trening i arbeidstiden per uke.

Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

Søk på stillingen

Kontakt

 • Torunn Haaland (Professor og prosjektleder), Telefon: 990 94 170

 • Sigurd Sørlie (Førsteamanuensis), Telefon: 979 67 588

Powered by Labrador CMS