LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Data scientist

Søknadsfrist: 22.08.2022

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskingspolitiske spørsmål.

Er du en data scientist som vil være med på å utvikle morgendagens Forskningsråd?

Forskningsrådet søker etter en ambisiøs data scientist som gjennom sin analysekompetanse skal bidra til å løse vårt viktige samfunnsoppdrag og hovedmål – nemlig å sørge for bærekraftig utvikling, grensesprengende forskning og radikal innovasjon, samt omstilling i næringsliv og offentlig sektor. Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er et fundament for å realisere dette. Til dette trenger vi en seniorrådgiver/rådgiver til vårt data-team i Avdeling for dataforvaltning og analyse.

Vi står overfor store samfunnsutfordringer hvor verden trenger forskning og utvikling mer enn noensinne. Forskningsrådet har en viktig rolle i dette. Vi behandler hvert år ca. 5000 søknader om støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter og tildeler ca.11 milliarder kroner i offentlige midler på vegne av fellesskapet til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. En datadrevet tilnærming til hvordan vi utfører søknadsbehandling og prosjektoppfølging og hvordan vi kan dokumentere resultater, virkninger og effekter fra våre investeringer ser vi på som svært viktig. Kunnskapsutvikling gjennom avansert dataanalyse vil derfor få stor oppmerksomhet i det videre arbeidet med å utvikle Forskningsrådet.

Forskningsrådet skal i de nærmeste årene gjennom en større digital omstilling blant annet ved at det skal etableres nye IT-plattformer for kjernevirksomheten. Måten vi bruker statistikk og analyse i Forskningsrådet vil få økt oppmerksomhet, samtidig med at digitaliseringen av Forskningsrådet kommer til å få betydning for hvordan vi høster og benytter data på en effektiv måte. Forskningsrådet forvalter allerede et rikt datagrunnlag innenfor forskning og utvikling som vi ønsker å bruke enda bedre for å løse samfunnsoppdraget vårt. Våre nye data scientister kommer til å få sentrale roller i dette utviklingsarbeidet.

Hva innebærer stillingen?

Forskningsrådet har i de siste to-tre årene jobbet systematisk med bruk av NLP-metoder innenfor kunstig intelligens for å styrke beslutningsgrunnlaget og for å utvikle forretningsprosessene våre. Vi har eksperimentert med ulike modeller for å forklare virkninger og effekter av prosjekter som har fått støtte av oss. Resultatene av å bruke avansert analyse til ny innsikt og direkte inn i forretningsprosessene våre er meget lovende, og etterspørselen er økende. Samtidig har vi på langt nær utforsket og eksperimentert innenfor alle bruksområder, slik at våre nye data scientister vil få store muligheter til å utvikle området videre.

Hovedarbeidsoppgaver:

  • videreutvikle og forvalte Forskningsrådets eksisterende prediksjonsmodeller innenfor kategorisering med bruk av naturlig språkprosessering (NLP)
  • drive frem og delta i analysearbeid med spesielt fokus på bruk av maskinlæring
  • utvikle modeller for simulering og dynamisk styring av Forskningsrådets portefølje av forskningsprosjekter
  • delta som en fagressurs i Forskningsrådets utviklingsprosjekter innenfor digitalisering

I de nærmeste årene skal vi utvikle vårt nye kjernesystem iFront, og i prosjektperioden vil arbeidsoppgavene til disse stillingene være delt mellom utviklingsprosjektet og øvrige oppgaver i Avdeling for dataforvaltning og analyse.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har høy kompetanse innenfor avansert dataanalyse og som har lyst til å inngå i et godt lag av medarbeidere som skal utvikle Forskningsrådet ved å benytte interne og eksterne data til å bygge et enda bedre kunnskapsgrunnlag for å løse vårt samfunnsoppdrag.

I tillegg har du:

  • relevant utdanning på master eller Phd-nivå – innenfor matematikk, statistikk eller informatikk
  • kunnskap om programmering i SQL, Python og R – og/eller andre programmeringsspråk
  • inngående kunnskap om de analytiske komponentene i Azure-ML; DataFactory, Databrics Cognitive Services.
  • ønskelig med erfaring fra modellering av datavarehus, rapporteringsverktøy eller andre analyse- og informasjonsplattformer
  • gode samarbeidsevner
  • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Vi håper du har lyst til å bli vår nye kollega

Avdeling for dataforvaltning og analyse består av 16 medarbeidere. Vi skal bidra til at Forskningsrådet til enhver tid har svært god oversikt over egen virksomhet og forsknings- og innovasjonssystemet i Norge gjennom data og statistikk av våre egne virkemidler og norsk forskning generelt.

I avdelingen vår blir du en del av et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med mange svært spennende utviklingsoppgaver foran oss.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrkeForskningsrådet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, funksjonsevne og nasjonal og etnisk bakgrunn.

Annen praktisk informasjon før du søkerØnsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova §25.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål kontakter du avdelingsdirektør Frode Georgsen, mobil 909 62 595.

Søk på stillingen

Kontakt:

Powered by Labrador CMS