SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet!

Postdoktor i urban økologi og bærekraftig forvaltning av gnagere i Norge

Søknadsfrist: 28.03.2024

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1200 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim, Levanger og Tynset.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vil du bli med «å bidra til en mer bærekraftig forvaltning av gnagere i Norge?»

Folkehelseinstituttet ved Område for klima og miljø har ledig stilling som postdoktor fra våren 2024. Stillingen har en varighet på 2 år og vil være tilknyttet Avdeling for skadedyrkontroll. Postdoktoren skal arbeide på et prosjekt om forebygging og bekjempelse av gnagere.

Avdeling for skadedyrkontroll jobber med forskning og rådgiving om urbane skadedyr og smittespredere. Fagmiljøet har kompetanse på særlig viktige skadedyr for samfunnet. Dette inkluderer et vidt spekter av dyr, fra insekter og midd til slanger, fugler og pattedyr, som mus og rotter. Avdelingen er Norges ledende fagmiljø for trygg forebygging og bekjempelse av innendørs skadedyr, blodsugende insekter og smittespredere i menneskers nærmiljø. En viktig oppgave er å fremme giftfrie metoder som alternativ til pesticidbruk. I tillegg til å gi råd til helsepersonell, offentlig sektor og private har avdelingen god kontakt med skadedyrbransjen og har en viktig faglig rolle ved undervisning på kurs for å godkjenne skadedyrbekjempere. Avdelingen har spesialkompetanse innen blant annet urban økologi, medisinsk entomologi, insekts-fysiologi og adferd, populasjonsdynamikk, identifikasjon av insekter og utvikling av bekjempelsesmetoder. 

Den som blir ansatt skal arbeide på et prosjekt som har som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget for en mer bærekraftig forebygging og bekjempelse av gnagere. Bekjempelser av rotter og mus er en av de største arbeidsporteføljene til skadedyrbransjen, men i Norge er denne problematikken dårlig beskrevet og ikke systematisk eller vitenskapelig kvantifisert. Det er en ikke-dokumentert oppfatning at tilnærmingen til gnagerbekjempelser har endret seg mot hyppigere bruk av ny teknologi, og mer fokus på forebygging fremfor bruk av gift. Sentralt innen all skadedyrbekjempelse i Norge står substitusjonsprinsippet som sier at man skal bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for helse og miljø, men som likevel oppnår et ønsket resultat. Prosjektet skal derfor beskrive situasjonen for gnagerbekjempelse i Norge gjennom innsamling og analyse av data på gnagerbekjempelser, rodenticidbruk, forebygging og forvaltning, samt avdekke endringer over de siste 20 årene. I tillegg ønsker vi å forstå hvordan situasjonsbetinget forebygging og bekjempelse kan utføres optimalt for å kunne gi råd til de som både leverer og kjøper disse tjenestene.

Prosjektet ledes av FHI og er finansiert av Norsk Hussopp Forsikring (NHF). Prosjektet er et nasjonalt samarbeid mellom flere norske aktører med en faggruppe bestående av representanter fra NHF, norske skadedyrfirmaer, Boligbygg Oslo, OsloBygg, Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet. Stillingen vil inngå i et forskerteam med 3 biologer/økologer og 1 overingeniør.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter en person med kompetanse innen økologi/biologi/naturforvaltning eller lignende, med interesse for gnagere, urban økologi, forvaltningssystemer og anvendt forskning. Prosjektet har tre arbeidspakker, der stillingen hovedsakelig vil inngå i to av arbeidspakkene. Det er muligheter for tilpasning av arbeidspakkene etter kvalifikasjoner og eventuelle faglige behov som synligjøres gjennom prosjektet. Postdoktoren vil i samråd med forskergruppen utarbeide en plan for arbeidet i stillingens periode. Innsamling av data er allerede påbegynt.

God forståelse for kvantitativ forskningsmetode og statistiske analyser med sammenstilling av større datasett er vesentlig. Videre er det en fordel med kjennskap til skadedyrkontroll, bestillerkompetanse, GIS eller lignende, men opplæring vil bli gitt der det er nødvendig. 

Viktig for stillingen er også god kommunikasjonsevne, kreativitet og stå-på-vilje for å hente ut og tilrettelegge data fra varierende typer av datakilder og bidra til formidling av disse til ulike samfunnsinteressenter. Det er forespeilet muligheter for utvidelse av prosjektet utover nåværende prosjektperiode. 

Mer informasjon finnes om prosjektet her.

Arbeidsoppgaver:

 • Opparbeide god oversikt over forvaltning av gnagere i Norge
 • Forske på og bidra til å fremme alternative metoder til bruk av gift
 • Bidra til å beskrive utviklingen av gnagerhåndtering over siste 20 år
 • Prosjektlederansvar for 1-2 arbeidspakker i prosjektet
 • Innsamling av data og utføring av statistiske analyser
 • Utarbeide en fremdriftsplan for stillingen sammen med leder og forskere i avdelingen
 • Skrive vitenskapelige artikler for publikasjon i internasjonale tidsskrift
 • Formidle resultater i ulike vitenskapelige og populærvitenskapelige fora og sørge for tilstrekkelig dialog med ulike brukergrupper
 • Bidra til videreutvikling av prosjektet, både vitenskapelig og for eksempel gjennom søknader for ekstern finansiering

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad/Ph.d. innen økologi, biologi, zoologi, naturforvaltning eller annet relevant fagfelt
 • Relevant erfaring innen urban økologi, populasjonsdynamikk, forvaltning, eller skadedyrbekjempelse vil tillegges vekt
 • Gode statistiske ferdigheter og kompetanse på kvantitativ, vitenskapelig metodikk
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Leveranser i prosjektet avhenger av å kunne skrive og formidle på norsk

Personlige egenskaper

 • Ambisiøs og motivert for forskning
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Løsningsorientert, kreativ og initiativrik
 • Strukturert og nøyaktig
 • Analytiske egenskaper og evne til kreativ tenkning
 • Vilje og evne til å samarbeide i en forskningsgruppe og bidra til et positivt miljø
 • Evne til å samarbeide med også ikke-akademiske miljøer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • På FHI vil du kunne arbeide sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • En interessant jobb med mulighet til å produsere viktige forskningsresultater av høy kvalitet
 • En interessant jobb i et trivelig og aktivt miljø
 • Stilling som postdoktor i 2 år (stillingskode 1352), med lønn etter avtale iht. Statens regulativ, avhengig av kvalifikasjoner
 • Fleksible arbeidstidsordninger, inkludert muligheter for trening i arbeidstiden
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Webcruiter-ID: 4775956934

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Mari Steinert (Avdelingsdirektør), 93450202,  mari.steinert@fhi.no
 • Bjørn Arne Rukke (Seniorforsker), 94148772, bjornarne.rukke@fhi.no
Powered by Labrador CMS