Folkehelseinstituttet har en ledig spennende stilling!

Forsker / seniorforsker - helserisiko ved tobakk- og nikotinprodukter

Søknadsfrist: 08.09.2020

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Vi søker forsker som skal ha helserisiko ved tobakk- og nikotinprodukter som ansvarsområde. Arbeidsoppgavene vil omfatte både forsknings- og rådgivningsoppgaver, og kandidaten må ha oversikt over fagfeltet og generell kompetanse innen toksikologi og helserisikovurdering. Vi søker en engasjert og kunnskapsrik person som er interessert i mekanismer for sykdomsutvikling og hvordan miljøfaktorer kan påvirke menneskers helse, og som ønsker å bruke sin kompetanse innen helsefremmende arbeid.

Forskerstillingen vil bli tilknyttet avdelingens ansvarsområde innen helserisikovurderinger av tobakk- og nikotinprodukter, og særlig instituttets kommende oppdrag under EU's nye tobakkproduktdirektiv (TPD) som forventes innført i 2021. Stillingen vil ha et hovedansvar for koordinering av avdelingens oppdrag innen tobakk- og nikotinprodukter, både internt opp mot andre avdelinger og områder i FHI, samt eksternt mot Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Kandidaten vil også representerer FHI i Joint Action on Tobacco Control (https://jaotc.eu/) under EU-kommisjonen, og bistå i utvikling av forskningsprosjekter innen helserisiko av tobakk- og nikotinprodukter.

Stillingen er i Avdeling for miljø og helse. Avdelingen har ca. 60 medarbeidere fordelt på 4 fagseksjoner og er Norges ledende fagmiljø innen humantoksikologi, miljøepidemiologi og human biomonitorering. Vi deltar i en rekke nasjonale og internasjonale fagorganer og forskningsprosjekter, og utfører helserisikovurderinger og andre rådgivingsoppgaver på oppdrag fra nasjonale og regionale helse- og miljøvernmyndigheter, helsesektoren og publikum.

Smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å redusere helseskader forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet og å forebygge smittsomme sykdommer. Nasjonal og internasjonal rådgivning basert på forskning er en viktig leveranse. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.

Arbeidsoppgaver

 • Toksikologisk risikovurdering av miljøfaktorer med hovedvekt på helseeffekter av tobakk- og nikotinprodukter
 • Ekstern og intern koordinering av oppdrag knyttet til tobakk og nikotinprodukter
 • Lede eller bidra i forskning og helseanalyse innen avdelingens temaområder
 • Bidra aktivt til ekstern finansiering
 • Publisere nasjonale rapporter og vitenskapelige artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter
 • Delta i nasjonale og internasjonale forum, nettverk og konferanser
 • Samarbeide med forskere i avdelingen, i området og på instituttet forøvrig
 • Bidrar i øvrige oppgaver ved avdelingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbakgrunn og doktograd innen toksikologi, farmakologi, medisin, odontologi eller tilsvarende
 • Forskningserfaring og publisert i internasjonale tidsskrift, fortrinnsvis siste fem år
 • Erfaring med forskning og risikovurdering av tobakk- og nikotinprodukter eller andre relevante risikofaktorer vektlegges
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk
 • Erfaring med å skrive forskningssøknader vektlegges
 • Erfaring med prosjektledelse er ønskelig
 • Erfaring med formidling til myndigheter, media og offentligheten er en fordel

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En interessant jobb innen et spennende fagfelt med gode muligheter for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, solid og hyggelig fagmiljø
 • Stilling som forsker (kode 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner)
 • Lønn etter avtale i henhold til Statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen