Folkehelseinstituttet har en ledig spennende stilling!

Forsker / Seniorforsker - Digital Health

Søknadsfrist: 24.05.2020

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.
Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, har hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har ledig fast stilling som forsker/seniorforsker i klynge for global helse.

Den som tilsettes, vil primært jobbe med digitale helseløsninger med vårt eRegistries-lag med forskningsfokus på registerbasert epidemiologi, helsetjenesteanalyse og styrking av helsesystemer for universell helsedekning. Stillingen krever bakgrunn fra kvantitative forskningsmetode og erfaring i relevant område. Det kreves solid kunnskap om databehandling og analyse i statistikkprogrammer (R og Stata er foretrukket). Kandidater må ha PhD i relevant fagområde og må i tillegg vise til sterke akademiske resultater oppnådd i en postdoc-stilling eller tilsvarende.

Klynge for global helse arbeider for å skape, fremme og forske på helseregistre og digitale løsninger for å forbedre smittekontroll og helsetjenester i lav- og mellominntektsland og støtte implementering i disse landene. Klynge for global helse er del av Centre for Intervention Sciences in Maternal and Child Health (CISMAC) som er et senter for fremragende forskning.

Den som tilsettes, vil lede og bidra til å utvikle forskningsporteføljen, levere forskning av høy kvalitet, utvikle global goods innen digital helse, og hente inn eksterne forskningsmidler. Klynge for global helse legger stor vekt på tverrfaglig forskning og samarbeid, og den som tilsettes vil også å samarbeid med andre forskningsgrupper på instituttet. Erfaring med og interesse for forskning innen global helse, som helseberedskap, digital helse, mor og barn-helse, infeksjonskontroll med mer, vil bli verdsatt.

Klynge for global helse er del av Område for helsetjenester, som er ett av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Vi bidrar med evidensbasert beslutninger i helsetjenesten og helseadministrasjonen ved å gjennomføre analyser av helsetjenester, evaluere intervensjoner, fremme kunnskap og bruk av kunnskap, og arbeid med global helse. Klynge for global helse bidrar mellom annet med forskning, samarbeid om helseberedskap, fremme av universell helsedekning, løsninger for digitale helseinformasjonssystemer, kunnskapsstøtte til beslutningstagere og samarbeid om organisasjonsutvikling med folkehelseinstitusjoner i lav- og mellominntektsland. Område for helsetjenester samarbeider blant annet med andre folkehelseinstitusjoner, universiteter, Norad og WHO.

Arbeidsoppgaver

 • Designe, implementere, analysere og publisere forskningsprosjekter innen digitale helseløsninger og helseregistre i samarbeid med akademiske partnere og institusjoner i lav- og mellominntektsland
 • Skrive og støtte skriving av forskningssøknader med akademiske partnere og institusjoner i lav- og mellominntektsland, inkludert søknader om økonomisk støtte
 • Støtte og veilede PhD-studenter og postdoc i Klynge for global helse
 • Bidra til utvikling av global goods og klyngens faglige bistand til utvalgte lav- og mellominntektsland
 • Andre oppgaver som blir tildelt stillingen

Kvalifikasjoner

 • PhD i et relatert område og solide akademiske resultater ut over PhD i en postdoc eller lignende stilling
 • Erfaring fra kvantitativ forskningsmetode innen registerbasert epidemiologi, helsetjenesteanalyse og relaterte felt
 • Solid kunnskap om databehandling og analyse i statistikkprogrammer (R og Stata er foretrukket).
 • Forskningsbakgrunn og erfaring fra forskningsprosjekter i eller med lav- og mellominntektsland er en fordel
 • Erfaring med databaser om helseinformasjonssystemer eller folkehelseregistre er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med ansatte i helsedepartementer og folkehelseinstitusjoner, og deres partnere i lav- og mellominntektsland, er en fordel
 • Flytende engelsk, skriftlig som muntlig
 • God norskforståelse eller evne og vilje til å lære norsk, som er Folkehelseinstituttets arbeidspråk
 • Evne og vilje til å reise internasjonalt
 • Mulighet for å bli tilsatt i Norge (for spørsmål om krav, se UDIs retningslinjer på udi.no)

Personlige egenskaper

 • Solide organisatoriske evner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode evner til å levere resultater både selvstendig og interaktiv som del av et lag
 • Høy grad av fleksibilitet, nøyaktighet og profesjonalitet
 • Evne til å etablere og vedlikeholde effektive arbeidsrelasjoner med folk med ulik nasjonal og kulturell bakgrunn

Vi tilbyr

 • Høy fagkompetanse og dedikerte kolleger
 • Internasjonalt miljø med energi og kreativitet
 • Høyt uavhengighetsnivå og gode muligheter for faglig utvikling
 • Muligheter for å utvikle og prege vår globale forskningsstrategi
 • Stilling som forsker/seniorforsker (avhengig av kvalifikasjoner), og lønn etter avtale iht. statens regulativ
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Njål Høstmælingen (Avdelingsleder / Department Director), 911 62 566