HIØ SØKER NY TOPPLEDELSE!

Liseth og Thanesh
Liseth og Thanesh

HiØ rekrutterer nye ledere

Søknadsfrist: 07.03.2021

Høgskolen i Østfold er i sterk utvikling og med ambisiøse planer for utdanning, forskning og samhandling med nærings- og samfunnsliv. Nå starter vi søket etter 8 instituttledere som sammen med dekanene vil lede de nye fakultetene ved HIØ.

Se stillingsutlysningene her.

Høgskolen tilbyr en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger og vi er en kunnskapsaktør for hele regionen. Kjernen i vår virksomhet er å utdanne profesjonsutøvere som samfunnet har stort behov for. Høgskolen har en ambisiøs strategi for fremtiden, herunder å etablere et tverrfaglig doktorgradsprogram "Det digitale samfunn", å levere fremragende samfunnsrelevante utdanninger, og å styrke samhandling med nærings- og samfunnsliv – både i utdanning og forskning.

Fra 1. august 2021 er det bestemt at dagens seks avdelinger ved høgskolen skal organiseres i tre større fakultet med tilhørende institutter :

  • Fakultet for helse, velferd og organisasjon - med 130 ansatte og ca 2000 studenter
  • Fakultet for lærerutdanninger og språk - med 175 ansatte og ca 2700 studenter
  • Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi - med 100 ansatte og ca 1850 studenter

Hør rektors ambisjoner og forventninger til utvikling av Høgskolen i Østfold de neste fire årene:

Vi leter nå etter ambisiøse og visjonære ledere som brenner for å utvikle fag og forskning og ønsker å bygge Høgskolen i Østfold som en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole. Kanskje du er en av de vi søker etter, eller kanskje du kjenner en som bør søke?

Instituttledere

Instituttleder - Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. Instituttlederen får ansvar for å utvikle instituttets faglige profil og styrke på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger.

Instituttleder - Institutt for ingeniørfag

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. Instituttlederen får ansvar for å utvikle instituttets faglige profil og styrke på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger.

Instituttleder - Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. Instituttlederen får ansvar for å utvikle instituttets faglige profil og styrke på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger.

Instituttleder - Institutt for pedagogikk, IKT og læring

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. Instituttlederen får ansvar for å utvikle instituttets faglige profil og styrke på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger.

Instituttleder - Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. Instituttlederen får ansvar for å utvikle instituttets faglige profil og styrke på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger.

Instituttleder - Institutt for språk, litteratur og kultur

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. Instituttlederen får ansvar for å utvikle instituttets faglige profil og styrke på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger.

Instituttleder - Institutt for sykepleie, helse- og bioingeniørfag

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. Instituttlederen får ansvar for å utvikle instituttets faglige profil og styrke på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger.

Instituttleder - Institutt for velferd, ledelse og organisasjon

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet, rapporterer til fakultetets dekan og sitter i fakultetets ledergruppe. Instituttlederen får ansvar for å utvikle instituttets faglige profil og styrke på en måte som understøtter institusjonens og fakultetets strategier, ambisjoner og målsetninger.

Prorektorer og dekaner

Prorektor utdanning

Prorektor for utdanning har faglig og administrativt ansvar for å lede og utvikle HiØs utdanninger i henhold til høgskolens strategier og planer. Prorektor for utdanning skal bistå rektor i å styrke HiØs omdømme som regional høgskole og nasjonal aktør, og bidra til at HIØ realiserer sine ambisjoner.

Prorektor forskning og formidling

Prorektor for forskning og formidling har faglig og administrativt ansvar for å lede, videreutvikle og implementere HiØs strategi og ambisjoner for forskning og utvikling. Prorektor for forskning og formidling skal bistå rektor i å styrke HIØs omdømme og forskningsprofil som regional høgskole og nasjonal aktør.

Dekan - helse, velferd og organisasjon

Som fakultetets øverste faglige og administrative leder er dekanen en del av høgskolens toppledelse. Dekanen leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av høgskolestyret, rektor og fakultetsstyret. Dekan rapporterer til rektor som er høgskolens øverste leder og har linje- og personalansvar for fakultetets prodekaner og instituttledere.

Dekan - lærerutdanninger og språk

Som fakultetets øverste faglige og administrative leder er dekanen en del av høgskolens toppledelse. Dekanen leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av høgskolestyret, rektor og fakultetsstyret. Dekan rapporterer til rektor som er høgskolens øverste leder og har linje- og personalansvar for fakultetets prodekaner og instituttledere.

Dekan - informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Som fakultetets øverste faglige og administrative leder er dekanen en del av høgskolens toppledelse. Dekanen leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av høgskolestyret, rektor og fakultetsstyret. Dekan rapporterer til rektor som er høgskolens øverste leder og har linje- og personalansvar for fakultetets prodekaner og instituttledere.

Kontaktinformasjon

Er du den vi leter etter, eller kjenner du noen som bør søke? Ønsker du å prate med noen om stillingene?

I rekrutteringsarbeidet samarbeider vi med Assessit.

Ta kontakt for en god prat om stillingene.

Du kan også kontakte rektor om du ønsker det.

  • Rektor - Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, mob: +47 69 60 88 45, e-post: [email protected]

Mer informasjon om høgskolen og ny organisering

Gjennom hele 2020 har Høgskolen i Østfold utredet en ny faglig organisering som blant annet innebærer at vi fra kommende høst går over fra dagens avdelinger til fakulteter og institutter ved våre studiesteder i Halden og Fredrikstad. Høgskolen går også over fra todelt ledelse (faglig og administrativ organisering) til samlet ledelse under rektor.

Med ny organisering ønsker vi å bygge en organisasjon som skal sikre at HiØ har nok kraft til å lykkes med akkreditering av vårt første ph.d.-program, samt andre strategiske satsningsområder.

Med en fakultet- og instituttstruktur ønsker vi også å sikre:

  • kvalitet og kompetanse rundt eksisterende og nye studieprogram
  • styrke vår egenart og profil
  • frigjøre ressurser til strategisk satsing på forskning- og utvikling
  • sikre attraktivitet og rekruttering av ansatte

Den nye organiseringen innebærer at vi går over til enhetlig ledelse på institusjonsnivå, med rektor tilsatt på åremål og med en ekstern leder av vårt høgskolestyre.

Ønsker du å se hvordan vi jobbet med den faglige organiseringen hos oss? Vi har åpne prosesser, med god involvering fra ansatte. Ta en titt på nettsiden for faglig organisering for å se hele prosessen.

Se stillingsutlysningene her.

Powered by Labrador CMS