Spennende jobbmulighet i Forskergruppe folkehelse og forebygging ved RBUP Øst og Sør!

Forsker / Seniorforsker i 100% stilling - Forskergruppe folkehelse og forebygging

Søknadsfrist: 13.05.2021

RBUP Øst og Sør

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.


Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.


RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 140 årsverk, inkludert RVTS Øst og RVTS SørBedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og bidrar til ny kunnskap om livsmestring og psykisk helse hos barn og unge. Seksjonen har flere eksternt finansierte forskningsprosjekter som retter seg mot helsefremmende og forebyggende arbeid i skole og barnehage. I seksjonen søker vi en: FORSKER/SENIORFORSKER I 100 % STILLING

Arbeidsoppgaver

• Planlegge og delta i gjennomføringen av forsknings- og tjenesteutviklings-prosjekter

• Forskning, publisering, undervisning, veiledning og formidling

• Utvikling, implementering og evaluering av tiltak

• Søke eksterne forskningsmidler

• Tett kontakt med praksisfeltet og tverrfaglige tjenesteytere

• Bidra med å formidle forskningsresultater til praksisfeltet, primært barnehage og/eller skole

• Samarbeide med myndigheter

Vi søker deg som har

• PhD i pedagogikk, psykologi eller annen relevant disiplin

• Erfaring fra psykologfaglig arbeid, barnehage, skole, PPT eller tilsvarende vil bli vektlagt

• God kompetanse i kvantitativ metodikk innenfor evalueringsforskning

• Interesse for, og erfaring fra forskning rettet mot barn og unges psykiske helse, primært i barnehage og/eller skole

• Erfaring med intervensjonsforskning, samutvikling og/eller implementeringsforskning

• Motivasjon, samarbeidsevne og personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

• Fast stilling i 100%

• Varierte og stimulerende oppgaver i et velfungerende og hyggelig forskningsteam

• Fleksibel arbeidstid

• Gode personalordninger

• Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss i Oslo

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Søknad med CV sendes [email protected], merket «Forsker/seniorforsker»

Søknader vurderes fortløpende.

Powered by Labrador CMS