Spennende jobbmulighet ved Gruppe for Arbeidsfysiologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt!

1-2 faste forskerstillinger

Søknadsfrist: 26.09.2021

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet i Norge. STAMI er en underliggende etat av Arbeids- og sosialdepartementet.

STAMIs visjon er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige og gode arbeidsmiljøer. STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, arbeidsmiljøovervåking, undervisning, rådgivning og kommunikasjon.


Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 140 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge doktorgrad. Vår kunnskapsproduksjon omtales jevnlig i media, vises til av beslutningstakere og vi får plass på viktige samfunnsarenaer.

STAMI ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo.

Vil du jobbe som forsker med spennende og aktuelle saker?

Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det ledig en til to faste stillinger som forsker ved Gruppe for Arbeidsfysiologi (FYS).

Om stillingen(e) og arbeidsoppgavene

Stillingen/stillingene vil ha fokus på forebygging av arbeidsrelaterte muskelskjelettsmerter, der utgangspunktet er å følge en relevansakse som bygger på STAMIs strategi.Relevans betyr i denne sammenheng at aktiviteter og prosjekter skal ha fokus på fysiske/mekaniske eksponeringer i arbeidslivet og hvilke helseeffekter som er relatert til disse.

Det fysiske/mekaniske arbeidsmiljøet handler om forhold som påvirker ansatte enten indirekte via egenskaper ved arbeidsplassen og arbeidsredskapene, eller direkte ved bruk av kroppen.Den indirekte påvirkningen kan være fysiske faktorer som for eksempel strømgjennomgang, stråling, støy, vibrasjoner, varme eller kulde.

Den direkte påvirkningen finner sted gjennom at man må bruke kroppen til å utføre tungt, statisk eller gjentakende arbeid, men også at man har stillesittende arbeid. Dette kaller vi mekaniske eller eventuelt ergonomiske faktorer i arbeidet. Hvilke faktorer som egentlig forbinder eksponering med effekter (mekanismer) er relevant å studere.Det er flere pågående prosjekter på gruppen, og deltakelse i prosjekter som har laboratorie- eller psykososial tilnærming er ønsket. Det er også gode muligheter for å utforme egne prosjekter.I arbeidet vil det således være behov for å designe prosjekter, søke finansiering, mestre (eller tilegne seg kunnskap om) tekniske målinger for kvantifisering av mekanisk eksponering, kjenne målemetoder for evaluering av effekter (smerte, funksjon etc.), statistiske metoder og erfaring med publisering/formidling.

Om gruppen for Arbeidsfysiologi (FYS)

FYS utfører anvendt og grunnleggende forskning med hovedmål å forstå årsakssammenhenger mellom arbeid (herunder bl.a. mekaniske og psykososiale eksponeringer, arbeidstid og kulde) og muskelskjelettplager, kroniske smerter og andre helseutfall. I tillegg utføres forskning for genetisk sårbarhet i forhold til arbeidsrelaterte eksponeringer. Forskningen skal bidra til å identifisere, forstå og kartlegge sammenhenger mellom arbeid og helse.

Feltundersøkelser i arbeidslivet blir kombinert med undersøkelser på modellarbeidsplasser, laboratorieorientert grunnforskning, samt spørreskjemaundersøkelser. Gruppen er sammensatt av leger, psykologer, fysiologer, biokjemikere og ingeniører som utgjør et etablert stimulerende forskningsmiljø med godt internasjonalt nettverk.

Vi leter etter deg som har

 • Interesse for, og kompetanse på, sammenhengen mellom fysiske/mekaniske eksponeringer i arbeidslivet og helseplager, spesielt muskelskjeletthelse
 • Utdanning med doktorgradskompetanse innenfor medisin, fysioterapi, bevegelsesvitenskap eller andre relevante fagfelt
 • Solid erfaring fra vitenskapelig arbeid
 • Epidemiologisk forståelse og interesse for statistikk
 • Fordypning innen arbeidsmiljø- og -helsefeltet
 • Kompetanse på bevegelsesapparater og tekniske målinger av fysisk/mekaniske eksponeringer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskDet legges vekt på tidligere publikasjoner og erfaring med fagfellevurdert publisering i vitenskapelig tidsskrifter.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig i et tverrfaglig miljø
 • God gjennomføringsevne
 • Selvstendighet og evne til å samhandle og samarbeide godt i tverrfaglige teamPersonlig egnehet blir vektlagt.

Leder for Gruppe for Arbeidsfysiologi vil tre ut stillingen snarlig. Søkere vil kunne vurderes også som mulig fremtidig gruppeleder. Medisinere med kompetanse på muskelskjeletthelse oppfordres spesielt til å søke.

Hos oss får du

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • Kontorsted sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i NorgeStillingen er en fast heltidsstilling som lønnes som:
 • forsker (kode 1109) fra kr 604.700,- til kr 689.600,-
 • seniorforsker (kode 1183) fra kr 689.600,- til kr 825.900,-
 • overlege (kode 0207) fra kr 604.700,- til kr 689.600,-
 • ledende seniorforsker ( kode 1111) fra kr 734.400,- til kr 919.700,- ,

avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider www.stami.no

Hvordan søker du stillingen

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen". Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge.

Søknadsfrist: 03.10.2021

Tiltredelse: etter avtale

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: www.stami.no

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Ved STAMI legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CV eller etnisk bakgrunn.STAMI er spesielt opptatt av kjønnsbalanse innen forskjellige forskningskategorier, og oppfordrer derfor særlig kvinner til å søke.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14.

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS