Vil du forske på materialteknologi innen fagretningen metaller og legeringer?

Forsker - materialteknologi

Søknadsfrist: 07.04.2024

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS

NIOM fremmer nordisk forskningssamarbeid innen dentale biomaterialer. Vi har en tydelig nordisk profil gjennom vårt brede kontaktnett med de nordiske universitetene og forskningssentrene. Vår forskning skal være relevant for klinisk odontologi og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til bransjen.

Vi har høyt kvalifisert personale som dekker mange fagområder innen dentale biomaterialer: klinisk odontologi, materialteknologi, toksikologi/cellebiologi, mikrobiologi, analytisk- og polymerkjemi. Vi er over 30 fast ansatte, i tillegg til gjesteforskere og stipendiater. NIOM har et faglig inspirerende og utfordrende miljø, og oppmuntrer til samarbeid med forskere i de nordiske landene, universitet og forskningsinstitusjoner.N

IOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Bli kjent med Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS)

Kunnskap - Innovasjon - Kvalitet

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM) er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden. Som nordisk samarbeidsorgan på tannhelsefeltet bidrar NIOM til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. Vi samarbeider med europeiske forskningsinstitutter og nordiske læresteder. NIOM utfører akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder. NIOM er et datterselskap under NORCE AS, og er eid av NORCE og Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi ser etter en forsker med god fagkompetanse og en sterk interesse for biomaterialer. Biomaterialer for odontologiske og medisinske formål er i sterk utvikling, og vi ønsker derfor å styrke vår forskning innen dette feltet. Du vil være en viktig medspiller i vårt arbeid for å sikre at dentale biomaterialer er trygge og effektive. Vi kan tilby et stort nettverk med mange kompetente forskere i Norden som bidrar til faglig inspirasjon og kompetansebygging.

Hos oss får du muligheten til å

 •  Forske på dentale og medisinske biomaterialer i et tverrfaglig miljø
 • Veilede gjesteforskere, PhD-kandidater og masterstudenter i samarbeid med universitetene
 • Ha fagansvar for laboratorieprosedyrer
 • Delta i europeisk og internasjonal standardisering
 • Delta i informasjonsaktiviteter og produsere innhold til publisering, rådgivning og foredrag

Vi ser etter deg som har

 • Søker bør ha doktorgrad og kompetanse innen materialteknologi med fordypning i metaller og legeringer
 • Erfaring fra mekanisk testing av materialer
 • Inngående kunnskap og erfaring med ulike teknikker for behandling og produksjon av legeringer vil bli vektlagt, som for eksempel ulike CAD/CAM-applikasjoner, men også tradisjonelle tekniker som støping og varmebehandling
 • Erfaring fra metallografisk karakterisering og termisk analyse er en fordel
 • Erfaring med å søke ekstern finansiering
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk. Et annet skandinavisk språk kan erstatte norsk.

Vi ønsker følgende personlige egenskaper

 • En initiativrik forsker med gjennomføringsevne, og som kan vise til god forskningsproduksjon og relevante publikasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, strukturert og målrettet
 • Interessert, motivert og med stor arbeidskapasitet
 • Nysgjerrig på ny teknologi

Hos oss får du

 • Et fagtungt, tverrfaglig, stimulerende arbeidsmiljø i et institutt med høyt kunnskapsnivå
 • Svært gode fasiliteter, en stor og moderne instrumentpark
 • Stor forskningsfrihet i en effektiv organisasjon med korte beslutningsveier
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger hos Statens pensjonskasse
 • Sentrale lokaler ved Ullevål stadion

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS