Spennende jobbmulighet i Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet!

Seniorforsker / forsker innen helseatferd og atferdsøkonomi

Søknadsfrist: 07.03.2021

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1050 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vi har ledig fast stilling som seniorforsker/forsker innen påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi. Stillingen er i Avdeling for helsefremmende arbeid lokalisert i Bergen, Område for psykisk og fysisk helse.

Befolkningens etterlevelse av smittevernråd er en viktig del av håndteringen av COVID-19 virusutbruddet. Etterlevelse av smittevernråd er derfor en av fagsatsningene i COVID-19 kunnskapsprogrammet ved Folkehelseinstituttet. De første årene vil det å bidra til ledelse av fagsatsningen på etterlevelse av smittevernråd være en sentral arbeidsoppgave. Arbeidet i fagsatsningen skal bidra til bedre oversikt over pågående datainnsamlinger, forskningsprosjekt og ressurspersoner, den skal styrke samarbeid med interne og eksterne miljø som kan levere analyse/data som er nyttig for beredskapsarbeidet og gi ny kunnskap om epidemien og hvordan denne og fremtidige epidemier kan håndteres. Stillingen vil bidra til kunnskapsutvikling på etterlevelse av smittevernråd i befolkningen og faktorer som påvirker etterlevelse. Videre vil stillingen bidra med å styrke Folkehelseinstituttets kompetanse på påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi i folkehelsearbeidet mer generelt. En viktig datakilde i dette arbeidet er folkehelseundersøkelser i fylkene. Disse undersøkelsene blir gjennomførte som et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og det enkelte fylke. Stillingen vil bidra inn i det pågående arbeidet med folkehelseundersøkelsene og videreutvikle eller utvikle nye prosjekt innen påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi basert på denne og/eller andre datakilder.

Stillingen vil ha arbeidssted ved avdeling for helsefremmende arbeid i Bergen. Arbeidet i avdelingen bidrar til å gi kunnskap om hvordan sosiale arenaer som lokalsamfunn og arbeidsliv henger sammen med helse. Det helsefremmende perspektivet, kunnskap om helseatferd og risikofaktorer samt kunnskap om og gjennomføring av evaluering av tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen er sentrale kompetanseområder for avdelingen. Avdelingen har et tett samarbeid med Senter for sykdomsbyrde og Senter for evaluering av folkehelsetiltak.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til ledelse av fagsatsningen på etterlevelse av smittevernråd.
 • Samordning og samarbeid mellom fagmiljø i Norge knyttet til etterlevelse av smittevernråd.
 • Bidra inn i pågående og utvikle nye prosjekt innen påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi.
 • Lede prosjekter innen påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi.
 • Formidling av resultater gjennom publisering i vitenskapelige tidsskrift, rapportering på oppdrag fra departement og i populærvitenskapelige kanaler.
 • Representere Folkehelseinstituttet nasjonalt og internasjonalt på relevante møter og konferanser.
 • Bidra til å videreutvikle vitenskapelig samarbeid nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til å skaffe ekstern finansiering til forskning og innovasjon.
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid.
 • Bidra til avdelingens øvrige oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innen samfunnsvitenskapelige fag, økonomi, psykologi, eller helsefag.
 • Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år.
 • Kompetanse og erfaring innen metoder og statistikk som er relevant for studier av påvirkning av helseatferd og atferdsøkonomi.
 • Kjennskap til regelverk rundt tilgang til- og bruk av helseundersøkelser og registerdata.
 • Erfaring med søknader om forsknings- og innovasjonsmidler vektlegges.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Erfaring med formidling til myndigheter, media og offentligheten er ønskelig.
 • Veiledningserfaring er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Erfaring med å bygge forskningsmiljø og etablere samarbeid vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert og høy gjennomføringsevne
 • God til å formidle faglig stoff
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og produktivt tverrfaglig miljø.
 • Stilling som Forsker 1109/1110/1183 avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale ihht. statens regulativ.
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden.

Webcruiter-ID: 4342250936

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS