Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver økonomistyring - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet)

Søknadsfrist: 01.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), UiT – Norges arktiske universitet, er det ledig en fast 100% stilling som seniorrådgiver innen økonomistyring ved seksjon for økonomi og organisasjon med arbeidssted Alta.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Den utlyste stillingen vil inngå i seksjonens økonomistab som ivaretar oppgaver innenfor økonomistyring og budsjettarbeid, regnskapsarbeid og bilagsbehandling samt forvaltning av eksternfinansierte prosjekter for hele fakultetet.

Du får jobbe med

Stillingen vil i hovedsak være rettet inn mot økonomistyring og budsjettarbeid og vil inngå i seksjonens team for økonomistyring. Stillingen skal bidra med lederstøtte innen økonomistyring og sørge for å fremskaffe god styringsinformasjon. Stillingen skal bidra til å sikre samhandling på tvers, både innen fakultetsadministrasjonen, på tvers av instituttene, og for øvrig andre enheter og nivåer ved UiT. Stillingen skal videre bidra til helhetlig virksomhetsstyring på tvers av fagområder og være en pådriver for faglig utvikling. Det forventes at stillingsinnehaveren bidrar til utvikling og effektivisering knyttet til økonomiområdet.

Oppgaver knyttet til forvaltning av eksternfinansierte prosjekter, samt samhandlingen mellom den intern- og eksternfinansierte aktiviteten, vil også ligge til stillingen. Den som tilsettes må også ta del i andre tilgrensede oppgaver som ligger ved seksjonen. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes i takt med videreutvikling av seksjonen og fakultetet og som følge av administrative endringsprosesser ved universitetet.

Kontaktinformasjon

Du kan få vite mer om stillingen av:

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå, men mastergrad vil være en fordel. Det kreves relevant erfaring , god tall- og økonomiforståelse, samt å kunne kommunisere på flytende norsk både skriftlig og muntlig. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Kjennskap til UBW (Agresso) eller andre tilsvarende økonomisystem, god IT-kunnskap og kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil være en fordel.

Vi søker etter en medarbeider som er serviceinnstilt, fleksibel, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gode analytiske evner og kan jobbe strukturert. Den som tilsettes må kunne arbeide både selvstendig og i team. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Om fakultetet

HSL-fakultetet har 7 institutter og 4 sentre. Disse er lokalisert til Tromsø, Alta, Harstad og Kirkenes. Ved fakultetet er det om lag 630 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Administrasjonen ved HSL er organisert i to seksjoner; Seksjon for organisasjon og økonomi og Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Seksjon for organisasjon og økonomi har 17 årsverk, og assisterende fakultetsdirektør er seksjonens leder og nærmeste overordnede. Den som tilsettes rapporterer til assisterende fakultetsdirektør men vil måtte påregne å arbeide selvstendig opp mot alle ledere ved fakultetet i tett samarbeid med dekanatet og fakultetsdirektør.

Vi tilbyr

  • godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen