Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet søker etter:

Rådgiver / seniorrådgiver - atomberedskap og helseeffekter av stråling

Søknadsfrist: 24.05.2020

Arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver:

DSA

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er et direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet, og bistår andre departementer ved behov. DSA er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for radioaktiv forurensning i miljøet. Mandatet omfatter forvaltning, tilsyn, atomberedskap, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger og FoU-virksomhet innen strålevern og atomsikkerhet. DSA arbeider for å spre kunnskap om stråling, strålebruk og helse- eller miljømessige effekter.


Seksjon beredskap er ansvarlig for den daglige atomberedskapen på DSA. Vi drifter operasjonslokaler og tilrettelegger for effektiv krisehåndtering ved uventede atomhendelser og -ulykker. Vi utgjør kjernen i sekretariatet for det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Vi har nå en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver som skal jobbe med helseeffekter ved strålingshendelser og atomulykker.

 • Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om helseberedskap
 • Rådgi helsesektoren og andre om helseeffekter av ioniserende stråling
 • Bidra til riktig risikooppfatning og rett håndtering i helsevesenet ved atomhendelser
 • Bidra til å utvikle planverk for krisehåndtering ved atomhendelser
 • Delta i øvelser med DSA og med andre aktører i den norske atomberedskap
 • Delta i kompetanseheving for norske beredskapsaktører
 • En del reising nasjonalt og internasjonalt må påregnes

Kvalifikasjoner

Vi krever at du:

 • har relevant naturvitenskapelig eller medisinsk utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Lang relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • har god kunnskap om radioaktivitet og strålingseffekter på mennesker
 • har kjennskap til organisering av beredskap i helsevesenet
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel at du:

 • har erfaring fra beredskapsarbeid og krisehåndtering
 • har kjennskap til norsk samfunnssikkerhet og beredskap
 • har interesse for atomberedskap og helseeffekter knyttet til strålingshendelser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig dyktig, og nysgjerrig på å utvide din fagkompetanse
 • Du er systematisk, selvstendig og har høy arbeidskapasitet
 • Du er positiv og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer på et område som er viktig for samfunnet
 • Sentral rolle i norsk atomberedskap
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Samarbeid med anerkjente fagmiljø nasjonalt og internasjonalt
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 520.000 - 650.000,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid.

  DSA deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

  Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

  Søk på stillingen her