LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Fagdirektør - regelverk og forvaltning på utdanningsområdet

Søknadsfrist: 05.08.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved avdeling for utdanning og studiekvalitet det ledig fast lederstilling

Om stillingen

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det ledig fast 100% stilling som fagdirektør for regelverk og forvaltning på utdanningsområdet. Stillingen er knyttet til Avdeling for utdanning og studiekvalitet og nærmeste overordnede er studiedirektør. Fagdirektøren skal ha personal- og oppgaveansvaret for studiedirektørens stabsmedarbeidere. Hovedarbeidssted vil være enten Bø, Kongsberg, Porsgrunn eller Vestfold.

Avdeling for utdanning og studiekvalitet ledes i dag av studiedirektør som inngår i ledergruppen på nivå 3 og har ansvar for, og oppgaver knyttet til, faglig strategisk ledelse av avdelingens fagområde.

Avdelingen er pr i dag organisert med en stab og fire seksjoner hvor hovedansvarsområdene er kvalitetsarbeid, forvaltning, drift og utvikling av de studieadministrative områdene som opptak og eksamen, samt lederstøtte og opplæring innenfor studieforvaltning.

Fagdirektøren leder studiedirektørens stab, som har oppfølgingsansvaret for kvalitetssystemet, forvaltning av studieporteføljen og sekretariatsfunksjon for institusjonelle råd og utvalg innen utdanningsområdet. Videre har fagdirektøren ansvar for strategisk støtte til faglig ledelse i utdanningsspørsmål, og er i tillegg stedfortreder for studiedirektør.

Hovedansvarsområder

 • Ansvar for utvikling av regelverk og kvalitetssikre god saksbehandling innenfor utdanningsområdet
 • Lede prosesser knyttet til planlegging og koordinering innenfor fagområdet
 • Rådgivning og lederstøtte innen stabens ansvarsområde
 • Personalansvar for de ansatte som hører til staben
 • Ansvar for saksutredning og administrative forberedelser knyttet til forvaltning og utvikling av universitetets utdanningsaktivitet
 • Ansvar for opplæring av og kapasitet i sekretariatsoppgaver som ligger til staben
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter avtale med studiedirektør

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå innen stillingens fagområde, gjerne juridisk kompetanse
 • Ledererfaring og bred operativ erfaring fra stillingens ansvarsområde
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser

Lederegenskaper

 • En utviklings- og løsningsorientering lederstil
 • Motivasjon for stillingen og evne til å motivere andre

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Erfaring fra UH-sektoren innen stillingens ansvarsområder
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Fagdirektør (SKO1538), lønnsspenn i 100% stilling pr år kr 776 900 – 896 500 (ltr 78 - 83). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS