Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fakultetsdirektør (Det teologiske fakultet)

Søknadsfrist 02.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det teologiske fakultet driver den eldste teologiske utdanningen i landet. De siste års QS World Ranking viser at innenfor feltet teologi og religion er UiO blant de ledende i verden. Fakultetet er inne i en periode med fornyelse og faglig nyutvikling innen teologi og religion. Vi driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Som følge av ekstra bevilgning fra Stortinget er vi i ferd med å bygge opp et tilbud om utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn.


Fakultet har totalt 68 ansatte og ca. 350 studenter. Administrasjonen har 18 ansatte fordelt på 14 årsverk. I tillegg til det seksårige profesjonsstudiet i teologi, har vi studieprogram som utdanner bredt til skole, samfunn og det bredere tros- og livssynsfeltet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Det teologiske fakultet er det ledig en spennende og utfordrende stilling som fakultetsdirektør. Vi søker en person som er faglig solid og strategisk sterk og som kan være med å utvikle fakultetet videre. Prioriterte strategiske ambisjoner for Det teologiske fakultet er utdanningskvalitet, bedret kandidatproduksjon og økning i eksternt finansiert forskningsvirksomhet. Vi er opptatt av å sikre god virksomhetsstyring, slik at vi utnytter det økonomiske handlingsrommet best mulig.

Fakultetsdirektøren samarbeider tett med dekanen, som er øverste leder ved fakultet, og utøver sin myndighet i samråd med, og på delegasjon fra vedkommende. Fakultetsdirektøren har ansvar for å forberede saker for fakultetsstyret og følge opp vedtak. Fakultetsdirektøren leder fakultetsadministrasjonen. Den som blir tilsatt vil ha en nøkkelposisjon i virksomhetsstyringen ved fakultetet og som rådgiver for den faglige ledelsen. Til stillingen ligger både strategiske og operative oppgaver, og den som får stillingen må trives i begge roller. Fakultetsdirektøren vil også være en viktig bidragsyter i arbeidet som nå skjer på UiO knyttet til effektiviseringsprosesser, digitalisering og administrativ forbedring.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • organisasjonsutvikling med et særlig ansvar for administrative tjenester
 • personalutvikling og -forvaltning
 • økonomistyring og -ledelse
 • forsknings- og studieforvaltning
 • oppfølging og iverksetting av fakultetsstyrets vedtak
 • videreutvikling av fakultetets administrative systemer i tråd med endrede behov
 • bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø på fakultetet
 • deltagelse i universitetets fakultetsdirektørnettverk

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse kan erstatte krav om høyere utdanning
 • relevant erfaring fra administrativ ledelse
 • god kjennskap til/erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • god system- og rolleforståelse
 • personlig egnethet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på engelsk og norsk

Vi tilbyr

 • lønn som Avdelingsdirektør SKO 1060 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 826 000 og kr 979 000, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen