LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid

Søknadsfrist: 22.08.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Avdelingen består av fem enheter: Forskningsavdelingen, Universitetsbiblioteket, Senter for etter- og videreutdanning, Senter for klimaregulert planteforskning og Senter for husdyrforsøk. Avdelingen består totalt av ca. 85 årsverk.


Mer info finnes på:


Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid | NMBU

Interessert i stilling som forsknings- og innovasjonsdirektør ved NMBU?

Om stillingen

Ved NMBU er det ledig stilling som forsknings- og innovasjonsdirektør

Direktøren er strategisk rådgiver for prorektor og øvrig ledelse i spørsmål om forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Avdelingen yter i tillegg blant annet service, rådgiving og støtte til fakulteter, institutter og enkeltforskere. Direktøren bistår ledelsen i å sikre institusjonell oppfølging og koordinering innen sine ansvarsområder. Direktøren rapporterer til prorektor for forskning og innovasjon, og er dennes samarbeidspartner i å legge til rette for arbeidet slik at NMBU når sine strategiske mål og ambisjoner innen feltet.

Direktøren leder en avdeling bestående av fem enheter: Forskningsavdelingen, Universitetsbiblioteket, Senter for etter- og videreutdanning, Senter for klimaregulert planteforskning og Senter for husdyrforsøk. Direktøren har ansvar for å sikre hensiktsmessig drift og organisering, og det vil derfor kunne bli aktuelt med omorganiseringer.

Direktøren har personalansvar for Forskningsavdelingens ansatte (12 årsverk) samt lederne for de fire andre enhetene.

Arbeidsoppgaver

Forsknings- og innovasjonsdirektøren har følgende ansvarsområder:

Gjennom Forskningsavdelingen:

 • Eksternfinansiering av forskning og innovasjon, nasjonal finansiering med vekt på NFR, EUs rammeprogram Horisont Europa og annen relevant internasjonal finansiering
 • Innovasjonssystemet for NMBU: innovasjon og entreprenørskap innen forskning og blant studenter som blant annet inkluderer ansvar for oppfølging av Ard Innovation AS, Aggrator Inkubator Ås AS og EikLab Senter for studentinnovasjon.
 • Sekretariat for NMBUs forskningsutvalg og andre definerte utvalg, nettverk eller prosjekter
 • Forskerutdanning
 • Oppfølging av NMBUs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk
 • Vedlikeholde og utvikle samarbeid mellom NMBU og næringsliv og offentlig sektor

Gjennom de fire andre enhetene:

 • Etter- og videreutdanning
 • Forskningsinfrastruktur, inkludert større infrastrukturenheter som SHF og SKP
 • Bibliotektjenester

Kompetanse:

Kvalifikasjonskrav

 • Høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, gjerne innenfor et av NMBUs fagområder
 • Relevant ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller forskningsinstitusjoner
 • Kjennskap til trender og utviklingstrekk på forskningsområder av betydning for sektoren
 • Erfaring med nettverksbygging overfor relevante forskningsaktører, nasjonalt og internasjonalt
 • God kjennskap til forskningspolitikk og nasjonale og internasjonale rammeprogram for forsking og innovasjon
 • God kjennskap til administrasjon og statlig avtale- og regelverk på forskningsområdet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper

Det kreves:

 • en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • strategisk styrke og god gjennomføringsevne
 • evne til å skape tillit og nettverk, internt og eksternt

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1060 Avdelingsdirektør, lønnstrinn 84 - 91, lønnsspenn NOK 919 700 – 1100 000. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Prorektor for forskning og innovasjon Siri Fjellheim, tlf.: +47 93690700, e-post: [email protected] og
 • Personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg, tlf.: +47 92425576 , e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Søknadsfrist: 22.08.21

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS