LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Direktør for Divisjon for miljø og naturressurser

Søknadsfrist: 12.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med mat- og planteproduksjon, skog og skogbruk, miljø, klima, arealressurser, kart og geodata, genressurser, foretaks- og samfunnsøkonomi. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Divisjon for miljø og naturressurser leverer forskningsbasert kunnskap om miljøtilstand og tiltak for bærekraftig verdiskaping og god forvaltning av naturressurser og miljø. Som divisjonsdirektør vil du bidra til NIBIOs totale FoU leveranse i samahandling med de andre fagområdene i instituttet.


Divisjonens største kunder finner du i Forskningsrådet, miljø- og landbruksforvaltningen, samferdsel og ulike private og offentlige foretak. Divisjonen har et omfattende internasjonalt FoU-samarbeid.

Vil du lede og inspirere? Er du opptatt av grønn omstilling, miljø og bærekraft? Da vil vi gjerne høre fra deg

Grønn omstilling, klimatilpasning og verdiskaping krever kunnskap om miljø og naturressurser. 110 medarbeidere med spesialkompetanse innen jord, vann, avfall, miljøgifter, økologi, sirkulærøkonomi og miljøteknologi søker en inspirerende divisjonsdirektør. Du får ansvar for et nasjonalt og internasjonalt anerkjent FoU-miljø innenfor disse områdene, med engasjerte forskere og fagpersoner til stede for næring og forvaltning.

Du inngår i NIBIOs toppledergruppe, der du bidrar i instituttets strategiske ledelse og engasjerer deg bredt i forhold til NIBIOs totale samfunnsoppdrag, øvrige fagmiljøer og NIBIOs regionale enheter.

Kontorsted Ås.

Stillingens hovedoppgaver

 • Strategisk og operativ ledelse av divisjonens virksomhet
 • Utvikle divisjonens fagområder og markeder
 • Sikre god samhandling med andre avdelinger og enheter i NIBIO
 • Sikre høy kvalitet på divisjonens faglige leveranser
 • Utvikle gode relasjoner til oppdragsgivere og samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Sikre økonomisk resultatoppnåelse og et godt og motiverende arbeidsmiljø
 • Utvikle og inspirere divisjonens medarbeidere!

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap om divisjonens fagområder
 • Høyere utdanning som er relevant for divisjonens fagområder
 • God innsikt i FoU-arbeid
 • Relevant ledererfaring
 • Gode nettverk og god markedsforståelse
 • God kunnskap om norsk forvaltning og engasjement for næringsutvikling og innovasjon
 • God rolleforståelse – som leder og for NIBIO som institusjon
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strategisk, strukturert, analytisk og resultatorientert
 • Tillitsskapende og relasjonsbyggende leder
 • Inspirerende og motiverende med stor gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsdirektør, kode 1060, lønnstrinn 89 - 93 (kr 1.071.200 - 1.165.800 pr. år).

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt administrerende direktør Nils Vagstad, tlf 907 54 241

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS