MF vitenskapelig høyskole har en ledig spennende stilling!

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring

Søknadsfrist: 15.02.2022

MF vitenskapelig høyskole

MF Vitenskapelig høyskole er en uavhengig stiftelse med rundt 1300 studenter og 130 ansatte. Vi har et internasjonalt miljø med både studenter og ansatte fra en rekke land. MF har en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke, skole og samfunn. Vi er Norges største tilbyder av forskningsbaserte studier innenfor teologi, og huser ambisiøse fagmiljøer innen religion, pedagogikk og samfunnsvitenskap.

MF har et aktivt forskningsmiljø med eksternt finansierte prosjekter som spenner fra studier av islamofobi til politikk i Sør-Asia og tidlig kristen arkeologi. Våre forskere scorer høyt på antall vitenskapelige publikasjoner pr ansatt og våre studenter opplever et godt læringsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte forelesere.

Ved MF blir du en del av et godt kollegafellesskap med liten avstand mellom administrative og vitenskapelige ansatte.

Vi søker deg som ønsker å arbeide strategisk og operativt som leder ved en fremragende vitenskapelig høyskole med en tydelig verdiforankring.

Direktørstillingens ansvarsområde

Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring sitter i rektors ledergruppe og rapporterer til rektor. Ledergruppen består forøvrig av prorektor, økonomidirektør og studiedirektør. Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring har ansvar for bygg, drift og fellestjenester, IT og kommunikasjon, HR og HMS, samt kontakten med bedriftshelsetjenesten.

Vi søker en tydelig og trygg leder som tar initiativ, er løsningsorientert, er handlekraftig og har god gjennomføringsevne. Du har ansvar for organisasjon og virksomhetsstyring. Du motiverer og skaper gode resultater gjennom og sammen med andre. Videre kommuniserer og samarbeider du godt med mennesker i ulike roller og på ulike nivåer. Du må like å jobbe på en hektisk arbeidsplass der oppgavene er mange.

Forventede kvalifikasjoner

Som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved MF, forventes det at du har

 • svært god organisasjonsforståelse og evne til å utvikle en god og inkluderende organisasjonskultur
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge tillit og samhandling internt og eksternt
 • administrativ ledererfaring på høyt nivå
 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • kompetanse på ledelse av strategi- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra personalansvar og evne til å lede og videreutvikle HR for hele organisasjonen
 • kjennskap til lov- og avtaleverk, spesielt innen personalområdet
 • høyere utdanning, minst på masternivå
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • helhetsforståelse og gjennomføringsevne

Det må kunne vises til dokumenterbare resultater.

Betingelser

Vi tilbyr

 • en spennende jobb ved en ambisiøs vitenskapelig høyskole
 • et godt arbeidsmiljø og en arbeidsplass i utvikling
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse og kollektive gruppeliv- og yrkesskadeforsikring med fri innmelding, og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1060 avdelingsdirektør, lønnstrinn 83-86.

Tiltredelse 1. august 2022.

Kontakt:

MF er en privat institusjon, og søkere kan unntas offentlighet. Kvinner oppfordres til å søke.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS