LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Direktør - Avdeling Drift og støtte

Søknadsfrist: 10.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar.


Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker direktør til vår avdeling Drift og støtte

FFI har startet et større arbeid for å modernisere og profesjonalisere våre stabs- og støttefunksjoner. FFI har noen av de beste forskerne og ingeniørene innen sine fagområder og en svært avansert og kompleks infrastruktur som må opereres på en trygg, sikker og forsvarlig måte. Vi søker nå leder for en nyopprettet enhet – Drift og støtte - som skal gjøre det mulig for våre forskere og ingeniører å levere enda bedre resultater til våre oppdragsgivere.

Avdelingen omfatter ansvar for regnskap, logistikk, kontrakter/innkjøp, HR, IT, kommunikasjon, arkiv, eiendom, bygg og anlegg, og vakt og resepsjon. Som leder blir du sentral i å ivareta, utvikle og modernisere disse tjenestene.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og inngår i instituttets ledergruppe. Avdeling Drift og støtte har ca. 130 medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Lede og utvikle avdelingen slik at FFI fortsatt kan drive forskning og utvikling (FoU) i verdensklasse på en effektiv, sikker og forsvarlig måte.
  • Lede og gjennomføre en modernisering av tjenestene slik at ny teknologi, organisasjon, kompetanse og operasjonsmåte spiller sammen på en effektiv måte.
  • Legge til rette for videre effektivisering, digitalisering og skalering av tjenestene.
  • Styrke brukerorienteringen og være en profesjonell støttefunksjon for FoU-arbeidet.
  • Vurdere om løsninger som brukes av andre i forsvarssektoren kan tas i bruk av FFI.
  • Utvikle et faglig samarbeid med sammenlignbare virksomheter i privat og offentlig sektor.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå, men lang relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.

Vi ser etter deg med ledererfaring fra drift, effektivisering og utvikling av fremtidsrettede administrative tjenester. Du må ha god forståelse for teknologi og nye digitale løsninger, og erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid, gjerne fra kompetanseorganisasjoner. Du er nysgjerrig og nytenkende, med respekt for de fagmiljøer som skal understøttes.

Fra en sentral posisjon i organisasjonen vil du arbeide i et unikt, tverrfaglig miljø, der du er robust og trygg på deg selv. Det vektlegges evne til strategisk tenkning, hvor du evner å se instituttet som helhet. Rett kandidat er motiverende og inspirerende som leder, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor særlig til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Jan Erik Torp, Assisterende direktør, tlf. 63 80 71 02 / 952 34 670, eller vår
  • Rådgiver Rune Frøyslie, tlf. 40 28 21 50

Henvendelser til rådgiver kan behandles med konfidensialitet.Søknad merket ref.nr 2021/01760, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester som er relevante for stillingen, sendes elektronisk innen 10. oktober 2021.

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis iht. krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referansenr: 2021/01760

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS