Spennende jobbmulighet i Folkehelseinstituttet!

Direktør Folkehelseinstituttet

Søknadsfrist: 03.12.2023

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har ansvar for å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester, og er statens smitteverninstitutt med operative oppgaver innen smittevern og miljømedisin. Folkehelseinstituttet har også ansvar for sentral infrastruktur som blant annet omfatter nasjonale helseregistre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Instituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet, og har i dag om lag 1200 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Helse- og omsorgsdepartementet skal ansette ny direktør i Folkehelseinstituttet. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for forlengelse etter ny utlysing.

Folkehelseinstituttet er et forvaltningsinstitutt med kjerneoppgaver innen kunnskap, beredskap og infrastruktur. Instituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen med overvåkningsoppgaver og rådgivningsfunksjoner, samt som kunnskapsprodusent. Instituttet har en omfattende forskningsvirksomhet, og skal dekke kunnskapsproduksjon innen folkehelsefeltet og hele helse- og omsorgstjenesten. Kunnskapsformidling står sentralt, inkludert bruk, drift og utvikling av nasjonale helseregistre. 

Regjeringen gjennomfører endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Endringene blir iverksatt fra 1. januar 2024. Folkehelseinstituttets rolle som den sentrale fagetaten innen kunnskapsoppsummeringer og forskning styrkes og tydeliggjøres, blant annet ved å samle de nasjonale helseregistrene i instituttet. 

Direktøren vil få ansvar for å lede og videreutvikle Folkehelseinstituttet. Direktøren skal sikre at instituttet opprettholder høy faglig kvalitet, og bidra til stabile og gode rammevilkår. Oppgaven som direktør i Folkehelseinstituttet er utfordrende og kompleks, og innebærer en mulighet til å sette retning for instituttets rolle som spisset kunnskapsetat. 

Sentrale oppgaver:

 • overordnet ansvar for å lede og videreutvikle Folkehelseinstituttet
 • strategisk ansvar for at Folkehelseinstituttet innfrir på sentrale mål og ambisjoner i sin rolle som spisset kunnskapsetat
 • være en synlig, samlende og tydelig leder
 • sikre en vellykket implementering av Folkehelseinstituttets nye rolle og oppgaveportefølje
 • sørge for at Folkehelseinstituttet har en organisasjonsstruktur som understøtter de sentrale oppgavene og som bidrar til videreutvikling
 • videreutvikle et sterkt lederteam med felles forståelse for strategi, økonomi og utvikling
 • fremme god internkultur, og involvere medarbeidere og tillitsvalgte gjennom gode prosesser
 • videreutvikle og drive gode interne prosesser for å konsolidere organisasjonen etter en periode med store endringer og omstilling
 • utvide det internasjonale samarbeidet for å etablere langsiktige forsknings- og samarbeidsprosjekter
 • sikre prosesser som legger til rette for en balansert finansiering av instituttets forskningsportefølje både nasjonalt og internasjonalt 
 • videreutvikle rollen som ansvarlig for alle sentrale helseregistrene, og gjøre den samlede informasjonen relevant for videre forskning internt og eksternt 
 • være en pådriver for utvikling av forskning og kunnskapsproduksjon om folkehelse og innen helsetjenesteforskning
 • profilere instituttet og bidra til å styrke samspillet mellom offentlige myndigheter, aktørene i helsesystemet, næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner 

Vi søker en strategisk, samlende og utviklingsorientert direktør med solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner i offentlig eller privat sektor. Aktuelle kandidater har inngående kjennskap til forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling. God kunnskap om fagområdene i Folkehelseinstituttet vil bli vektlagt. Det er viktig med god innsikt i og forståelse for statlig forvaltning og styring. Internasjonal erfaring er en fordel. 

Ny direktør må være resultatorientert, ha høy faglig autoritet, god rolleforståelse og høy personlig integritet. Aktuelle kandidater har bred samfunnsmessig orientering, og er god på å bygge relasjoner og samarbeide med myndigheter, helsesektoren og brukerorganisasjoner. Direktøren må evne å framstå med stor troverdighet i kommunikasjon rundt temaer som berører instituttets samfunnsoppdrag. Kandidater må være vant til å representere eksternt i faglige sammenhenger, mot eiere og politiske myndigheter, samt overfor media. 

Vi ser etter en tydelig og trygg leder som har evne til å engasjere, motivere og involvere. Ny direktør må kunne samle Folkehelseinstituttet rundt langsiktige utviklingsmål og sette retning for utviklingsarbeidet. Strategisk orientering, gjennomføringskraft og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er sentrale egenskaper. Erfaring med å lede endrings- og utviklingsprosesser er viktig for å lykkes. 

Krav til kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning innen relevante fagområder, fortrinnsvis på doktorgradsnivå 
 • erfaring som leder fra offentlig og/eller større privat virksomhet(er)
 • god forståelse for statlig forvaltning og styring
 • god innsikt i politiske prosesser
 • inngående kjennskap til forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling 
 • god kunnskap om fagområdene i Folkehelseinstituttet 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Aktuell kandidat må fortrinnsvis være norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres på nivå STRENGT HEMMELIG.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/Knut Ole Tande, tel. 916 56 104 eller departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Cathrine M. Lofthus, tel. 22 24 84 07.

Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 3. desember 2023. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

Webcruiter-ID: 4724321987

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Ann-Kristin Nyrønning (Partner, BackerSkeie), 920 85 397
 • Knut Ole Tande (Partner, BackerSkeie), 916 56 104
 • Cathrine M. Lofthus (Departementsråd, Helse- og omsorgsdepartementet), 22 24 84 07
Powered by Labrador CMS