LEDIG STILLING VED DIKU

Ledig stilling som nasjonal ekspert i Europakommisjonen (Brussel)

Søknadsfrist: 15.08.2021

Om nasjonal ekspert ordningen

Norge har gjennom EØS-avtalen muligheten til å sende norske nasjonale eksperter til Europakommisjonen og EUs byråer. En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra nasjonalforvaltning for en periode på to, inntil tre år.

For å kvalifisere som søker må kandidaten ha minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid og ha jobbet i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse. Ordningen er et viktig virkemiddel i Norges EU-arbeid.

Om stillingen

Det er ledig en stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for utdanning og kultur, DG EAC, Enhet B1 - høyere utdanning, med tiltredelse 1.januar 2022. Engasjementet er på to år med mulighet for ett års forlengelse, som er ønsket engasjement tid. Arbeidsstedet er Brussel.

Arbeidsområde og arbeidsoppgaver

Enhet B1 innen høyere utdanning har ansvaret for utvikling og koordinering av modernisering av høyere utdanning innen EU. Videre følger enheten opp Erasmus+ og det europeiske utdanningsområdet på høyere utdanning, inkludert prestisjeprosjektet Euopeiske universitetsallianser. Den nasjonale eksperten skal arbeide med ulike oppgaver knyttet til politikkutvikling innenfor høyere utdanning, og særlig bidra til å følge gjennomføringen av Erasmus+. Den nasjonale eksperten skal følge opp det europeiske utdanningsområdet innenfor høyere utdanning, inkl. ny strategi for universitetet og høyskoler. Eksperten skal bidra til synergier med Horisont Europa og det europeiske forsknings- og innovasjonsområdet, digital og grønn omstilling, samt følge opp policy initiativer til EU-kommisjonen.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå
 • for å kvalifisere som søker må du ha minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid i privat eller offentlig sektor, og ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse
 • gode kunnskaper om EU generelt og EUs arbeid innen området utdanning, spesielt høyere utdanning
 • erfaring fra administrasjon av internasjonale programmer, kommunikasjonsarbeid og/eller policyutvikling innen høyere utdanninger ønskelig
 • meget gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • kunnskaper i fransk og/eller andre europeiske språk er en fordel
 • erfaring fra internasjonalt arbeid vil bli tillagt vekt
 • erfaring fra statlig forvaltning er ønskelig

Personlige egenskaper

 • tilpasningsdyktig, fleksibel og initiativrik
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø

Særlige vilkår/andre opplysninger

Med stillingen tilbys en interessant og utfordrende arbeidssituasjon i et internasjonalt miljø. Det må påberegnes lange arbeidsdager med høyt tempo.

Generelle betingelser

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ samt utenlandstillegg iht. «Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten». Pensjonstilskudd på 2 % til Statens pensjonskasse. Lønn og tillegg betales av norske myndigheter. Europakommisjonen har instruksjonsmyndighet over den som blir tilsatt.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette grunngis. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge, jf. offentleglova § 25.

Søknad og komplett CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, skal skrives på engelsk. Følg linken øverst til høyre (Jobbnorge)I tillegg skal Europass CV fylles ut på engelsk og lastes opp, sammen med vitnemål og attester. Europass CV finner du her.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon kontakt:

 • Lene Oftedal i Kunnskapsdepartementet, tlf. 93003362, eller
 • Grethe Isdahl ved Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (fra 1.juli 2021 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), tlf. 41639559

Nyttige websider

EFTA-sekretariatet

EU-delegasjonen

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS