LEDIG STILLING VED DIKU

Juridisk rådgiver - Seksjon for jus og informasjonssikkerhet

Søknadsfrist: 15.08.2021

Diku

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. HK-dir er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. HK-dir vil også få oppgaver fra NOKUT.


Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene.


Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.


Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no.

Har du høy grad av faglig integritet, evner til å samarbeide på tvers og motiveres av samfunnsnyttige oppgaver?

Om stillingen

Vi søker deg som ønsker å jobbe som jurist i et spennende og dynamisk arbeidsmiljø. Stillingen er for tiden plassert i seksjon for jus og informasjonssikkerhet i avdeling strategi og styring med arbeidssted i Trondheim.

I stillingen som juridisk rådgiver vil du få oppgaver relatert til Units sekretariatsfunksjon for Felles klagenemnd som behandler saker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10 og klager etter offentleglova. Sakene omfatter annullering av eksamener m.m., bortvisning, og utestenging på grunn av dokumentfalsk, fusk, uskikkethet eller merknader på politiattest. Felles klagenemnd behandler også klager på utdanningsinstitusjonenes avgjørelser om innsyn.

Felles klagenemnd fatter endelige vedtak, og avgjørelsene vil derfor kunne være retningsgivende for de vurderinger som klagenemnda ved hver enkel institusjon gjør i tilsvarende saker.

Seksjonen består av 10 medarbeidere med oppgaver innen fagområdene juridisk rådgivning, personvern og informasjonssikkerhet. Seksjonen har sekretariatsfunksjonen for Felles klagenemnd.

Har du høy grad av faglig integritet, evner til å samarbeide på tvers og motiveres av samfunnsnyttige oppgaver? Da er HK-dir rette stedet for deg. Ta gjerne kontakt for en uformell prat eller søk stillingen!

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • saksbehandleroppgaver, herav forberedelse av klagesaker til Felles klagenemnd
 • stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • gode digitale ferdigheter
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk

Det er en fordel med:

 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • kjennskap til universitets- og høyskolesektoren i Norge
 • relevant erfaring fra tilsvarende arbeid

Vi ønsker at du:

 • opptrår profesjonelt
 • er modig og viser nysgjerrighet
 • er god til å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • viser høy grad av faglig integritet og lærevilje

I tillegg vektlegger vi egenskaper som:

 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • gode kommunikasjonsevner, evne til dialog og samarbeid
 • god gjennomføringsevne
 • evne til å takle stort arbeidspress og korte frister

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • lønnsplassering etter kompetanse:
  • rådgiver med lønn mellom kroner 534 400,- og 650 300,-.
  • for særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert.
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • arbeidsted Trondheim
 • trening i arbeidstiden
 • dekking av mobiltelefon og bredbånd
 • trivelige kolleger i Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette blir det trukket 2% av lønna til lovfestet innskudd

Kontaktperson

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS