DET NORSKE NOBELINSTITUTT har en ledig spennende stilling!

Forskningsprogramleder

Søknadsfrist: 26.06.2023

Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet 1. februar 1904 for å støtte Den Norske Nobelkomite i dens arbeid. Instituttet har i dag syv faste ansatte. Vi henviser til våre hjemmesider for ytterligere informasjon om Nobelinstituttet og dets aktiviteter.

Nobelinstituttet har siden begynnelsen av 1990-tallet hatt et gjesteforskerprogram for forskere med ekspertise på internasjonal politikk og historie. Et stort antall forskere fra mer enn 30 land har gjestet instituttet og bidratt til vår kompetansebygging omkring krig, konflikt og fred. På grunn av koronapandemien og en anstrengt økonomi har vi de seneste årene ikke kunnet gjennomføre programmet. Disse utfordringene har vi nå lagt bak oss.

Til å lede gjenoppstartingen og videreutviklingen av gjesteforskerprogrammet, søker vi en dyktig og ambisiøs medarbeider med opptil flere av følgende kvalifikasjoner:

· Mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområdene statsvitenskap eller internasjonal historie, eventuelt også egne akademiske eller andre faglige publikasjoner

· Erfaring fra arbeid med problemstillinger knyttet til internasjonal fred og sikkerhet

· Erfaring med arrangering av internasjonale konferanser og/eller innhenting av forskningsprosjektmidler

· Erfaring med utredningsarbeid på høyere nivå (bl.a. for etter hvert å kunne inngå i gruppen av norske og internasjonale eksperter som utreder kandidater til Nobels Fredspris) 

· Svært gode språkferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk. Ytterligere språkkompetanse vil være et pluss.

Det Norske Nobelinstitutt er en liten organisasjon med store og varierte oppgaver. For å lykkes i det vi er satt til å gjøre, er vi avhengig av god lagånd og et arbeidsmiljø preget av gjensidig respekt og tillit. Den vi søker, er en samarbeidsorientert person med et genuint ønske om å bidra til å løse instituttets kjerneoppgaver, selv om det iblant kan medføre at man må trå til på områder som ligger utenfor eget arbeidsfelt. Ved ellers like kvalifikasjoner vil Nobelinstituttet vektlegge hvorvidt ansettelsen bidrar til å fremme mangfold og inkludering.

Den som tilbys stillingen, kan se frem til:

· Et godt og inspirerende arbeidsfellesskap med dyktige og dedikerte kolleger

· Varierte og interessante arbeidsoppgaver

· Store muligheter, i nær dialog med direktøren, til å påvirke innholdet og retningen i instituttets forskningsvirksomhet

· Ansvar for gjennomføringen av instituttets forskningsrelaterte arrangementer

· Mulighet til egen forskning, eventuelt med sikte på en PhD, og til deltakelse på relevante konferanser, m.m.

· Tariffavtale og medlemskap i Statens Pensjonskasse

· Lønn etter kvalifikasjoner 

Søknaden med CV sendes til Administrasjonssjef Merete Melchior: mm@nobel.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS