LEDIG STILLING VED NMBU

Dekan ved Fakultet for landskap og samfunn

Søknadsfrist: 05.03.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer for by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniører, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Dette studie- og forskningstilbudet utgjør en viktig del av NMBUs innsats innenfor sosial
bærekraft.


Landsam har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker engasjert leder til Fakultetet for landskap og samfunn

Om stillingen

Ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) er det ledig stilling som dekan.

Som dekan leder du fakultetet, både faglig og administrativt. Fakultetet er svært godt rustet til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom utdanning og forskning av høy kvalitet og samfunnsrelevans. Forskningsformidling og bidrag til fremtidens løsninger på lokale og globale utfordringer - gjerne med et tverrfaglig fokus - er derfor sentralt.

Fakultetet har en klar tverrfaglig profil og består av instituttene by- og regionplanlegging, eiendom og juss, folkehelsevitenskap, internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og landskapsarkitektur.

Dekanen har et spesielt ansvar for at fakultetet har et godt, nytenkende og faglig sterkt forskningsmiljø, og at fakultetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere. Det er fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø ved fakultetet.

Dekanen rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe og er i tillegg fakultetsstyrets sekretær.

Dekanens ledergruppe på fakultetet i dag består av prodekan forskning, prodekan utdanning, administrasjonssjef og instituttledere.

Dekanen tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder.

Arbeidsoppgaver

Som dekan arbeider du med å:

 • sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i utdanning og forskning
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå
 • sammen med universitetsadministrasjonen bidra til en effektiv og funksjonell fakultetsadministrasjon
 • Lede medbestemmelse og medvirkningsprosesser på fakultetet
 • Bygge relasjoner til relevante eksterne samarbeidspartnere

Kompetanse

Kvalifikasjonkrav:

Vi ser etter deg som:

 • har høy vitenskapelig kompetanse utover doktorgrad fortrinnsvis innenfor et av fakultetets fagområder
 • har ledererfaring fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner. Du har erfaring med personalledelse og faglig og administrativ ledelse
 • har kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren
 • Har god organisasjonsforståelse og erfaring med medbestemmelse i beslutningsprosesser
 • kjennskap til lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

I tillegg er det ønskelig at du har erfaring med likestillings- og mangfoldsarbeid.

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du:

 • jobber strategisk
 • er resultatorientert, har beslutningsstyrke og evne til prioritering
 • har evne til å skape nettverk, internt og eksternt
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har en lederstil som fremmer en god organisasjonskultur og som bidrar til at dine medarbeidere trives og kan gjøre sine oppgaver på en best mulig måte

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1474 Dekan, lønnstrinn 90 - 95, lønnsspenn NOK 1 094 800 – 1 213 200. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

For nærmere opplysninger kontakt:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 05.03.2023

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS