Bufdir har en ledig spennende stilling!

Seniorrådgiver - forskning

Søknadsfrist: 03.02.2022

Bufdir

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten.

Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå.


Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget – vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.

Kan du løfte forskningsarbeidet i Bufdir til nye høyder?

Hva får du jobbe med hos oss?

Bufdir skal gi kunnskapsbaserte råd og anbefalinger. For å lykkes med det må vi innhente kunnskap og stimulere til forskning på ansvarsområdene våre. Vi må også bidra til å bygge solide fagmiljøer som kan utvikle relevant forskning. Nå trenger vi deg som har god kunnskap om norsk forskningsstruktur og forvaltning, til å ta en sentral del i dette viktige arbeidet. Vil du hjelpe oss med å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget på fagområdene våre?

En viktig del av arbeidet er å bidra til å identifisere kunnskapsbehov på fagområdene våre, sikre at vi samarbeider godt med ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer og med departementene. Og ikke minst skal du bidra til at vi bruker de riktige virkemidlene for å bygge kunnskap. En annen viktig del av stillingen er mer operativt arbeid med konkrete forskningsanskaffelser fra A til Å. Det innebærer alt fra å utforme konkurransegrunnlag til kontraktsinngåelse og -oppfølging. I arbeidet samarbeider vi tett med andre avdelinger i direktoratet som har fagansvaret. Dersom du brenner for kunnskapsbasert arbeid og forskning, kan vi love deg en meningsfylt stilling med store påvirkningsmuligheter.

Hos oss blir du del av avdeling for kunnskapsstyring. Vi er en relativt ny avdeling der vi er opptatt av å lære av og samarbeide med hverandre. Du får 14 kollegaer som er flinke til å inkludere hverandre, og du blir en del av et miljø som er genuint opptatt av kunnskap som grunnlag for utvikling av tjenester og tiltak. Vi spiser lunsj sammen (iallfall før korona) og har tid til å le og snakke sammen selv når det er travelt, som det ofte er. Blir du med på laget?

Hva slags bakgrunn har du?

For å lykkes i rollen må du ha høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelige fag. Det er en fordel å ha doktorgradskompetanse og/eller kompetanse fra eget forskningsarbeid. Du har sterk metodekompetanse og forståelse for ulike metodedesign, spesielt kvantitativ metode. Du er god til å vurdere kvalitet i forskning generelt og forskningsdesign spesielt. Du har flere års relevant arbeidserfaring, trolig fra statlig forvaltning, forskningsinstitutt eller universitets- og høgskolesektoren, slik at du har god oversikt over forskningsstrukturen. Om du har erfaring med forskningsanskaffelser, er dette også en fordel. Kjennskap til Bufdirs fagområder vil også være en fordel.

Hva slags person ser vi etter?

Du

  • jobber godt selvstendig og klarer å gjøre egne vurderinger, samtidig som du involverer andre i diskusjoner og er mottakelig for innspill
  • har god rolleforståelse
  • har stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe effektivt
  • ser både hvor og hvordan vi kan bli bedre og tar ansvar for å bidra til og peke ut retning for strategisk arbeid
  • skriver presist, klart og tydelig
  • vet hva du vil oppnå og kan jobbe så du kommer i mål på tiden
  • er systematisk og etterrettelig i måten du jobber på og har god vurderingsevne

Hva får du hos oss?

I denne stillingen får du mulighet til å være med på å løfte kunnskapsgrunnlaget for Bufdirs arbeid, og dermed bidra til at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud. Årslønnen avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 580 000 - 700 000 kr. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette. Du vil få stillingskoden seniorrådgiver.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker!

Ikke skriv søknadsbrev!

Du så kanskje at å skrive jobbsøknad ikke var en av arbeidsoppgavene dine? Derfor er vi ikke så interessert i hvor god du er på å søke jobb, vi vil heller vite at du kan gjøre jobben godt om du får den. Istedenfor et søknadsbrev har vi en CV som det er ekstra viktig at du er nøye med å fylle ut. Beskriv hva du har gjort, konkrete resultater du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet. Da får vi et så rettferdig bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig.

Er du en ressurs vi ikke vet om?

Vi mener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker og perspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan ulike ting, som har ulik bakgrunn, og som har opplevd ulike ting i livet. Vi har få medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, så om du kan krysse av for noe av dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Med en slik bakgrunn kan du være en verdifull ressurs og tilføre oss viktige impulser vi ikke har, og vi kaller inn minst én kvalifisert søker innenfor hver av de tre kategoriene. Får du jobben, legger vi naturligvis til rette for deg om du trenger det. Utenom å sørge for at vi velger ut de riktige kandidatene bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Søkerlisten er offentlig

Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

  • Avdelingsdirektør Eirunn Lysø på telefon 986 65 476

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS