Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Universitetsbibliotekar til Læringsstøttesenteret og Studieverkstedet

Søknadsfrist: 02.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Vil du bli en del av et universitetsbibliotek som er i rivende utvikling? Da er Universitetet i Stavanger rette stedet for deg. Universitetsbiblioteket i Stavanger jobber stadig med å skape et inspirerende læringsmiljø. Vi er for tiden inne i en fase med spennende endringer. Dette skaper en aktiv hverdag som byr på positive utfordringer for våre medarbeidere. Vi håper du ønsker å bli en del av en uformell og trivelig arbeidsplass medmange muligheter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som universitetsbibliotekar knyttet til Læringsstøttesenteret og Studieverkstedet frem til og med 31.07.2021.

Stillingen er organisatorisk plassert ved Universitetsbiblioteket, Avdeling for forsknings- og studiestøtte. Avdelingsleder er nærmeste overordnede for universitetsbibliotekar.

Hovedoppgaver

 • individuell veiledning til studenter som har særskilte behov/vansker med studiet (bl.a. studieteknikk, akademisk skriving)
 • utvikle kurs, nettkurs og nettressurser
 • undervise og veilede studenter i akademisk skriving

Kartlegging av lese- og skrivevansker samt publikumsarbeid og veiledning fra bibliotekets skranke kan også inngå i stillingen.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant høyere utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis innen spesialpedagogikk/pedagogikk eller annen relevant utdanning
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og på engelsk. Må kunne undervise på engelsk.

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har utdanning og/eller erfaring innenfor undervisning og veiledning, fortrinnsvis i akademisk skriving på høyere nivå
 • har kjennskap til akademiske utfordringer studenter står overfor
 • har kompetanse i kartlegging av lese- og skrivevansker
 • trives med og har kompetanse i å utvikle nettressurser og erfaring med datahjelpemidler/programmer
 • er positiv, serviceinnstilt og engasjert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er god til å skape relasjoner og nettverk
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, utviklings- og resultatorientert

Mangfold

Universitetet sine verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandre sine ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.520, kode 1199, kr 510 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om vikariatet fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected]

Søknad

Søk vikariatet elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen