LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Spesialbibliotekar innenfor utøvende kunstfag

Søknadsfrist: 01.10.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12 000 studenter og 2000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som spesialbibliotekar innenfor utøvende kunstfag ved Universitetsbiblioteket i Stavanger, Avdeling for publikum. Stillingen er ledig fra 1. november 2023.

Hovedarbeidsplassen er for tiden ved spesialbiblioteket for musikk og dans i Bjergsted, sentralt i et yrende musikk- og dansemiljø.

Har du utdannelse innen bibliotek, dans eller musikk? Har du spilt i korps eller er glad i dans? Hvis du synes det er spennende å hjelpe studenter og ansatte med studier og forskning innen fagområder som dans eller musikk, da er dette stillingen for deg!

Den som ansettes vil ha ansvar for den daglige driften av bibliotektjenestene for studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du blir en del av et team med andre ressurspersoner i en inkluderende, aktiv og resultatorientert arbeidsfellesskap ved et universitetsbibliotek i rivende utvikling. 

Les mer om oss på våre nettsiderFacebook og Instagram.

Hovedoppgaver

 • administrere og utvikle spesialbiblioteket innen musikk og dans, bl.a utvikle service og tjenester til brukere, utlånsarbeid, utarbeidelse av vaktplaner og markedsføring av biblioteket
 • undervise og veilede studenter og forskere i bibliotekets digitale ressurser, for eksempel innen litteratursøk, kildebruk og referansehåndtering
 • bistå ved rekruttering, opplæring og oppfølging av studentassistenter
 • ta ansvar for samlingsutvikling innenfor dans
 • klassifisere og katalogisere dokumenter
 • utføre kontroll av pensumlister
 • ivareta publikumsarbeid
 • bidra i utviklingsoppgaver/prosjekter

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning på minimum bachelornivå innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap eller annen relevant utdanning, for eksempel innenfor dans eller musikk
 • relevant arbeidserfaring fra bibliotek, erfaring med biblioteksystemet Alma og med katalogisering/klassifisering er en fordel
 • god digital kompetanse
 • gode kommunikasjonsevner på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har kunnskap om dans, jazz eller klassisk musikk og er engasjert og interessert i fagfeltet
 • har erfaring med å undervise og veilede
 • er fleksibel, serviceinnstilt og imøtekommende
 • har gode evner til å kommunisere, samarbeide og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • er selvstendig, strukturert og initiativrik
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • spennende faglige utfordringer og et godt og sosialt arbeidsmiljø i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.520, kode 1515, kr 584.500 - 646.00 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn.

Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder Mona Henriksen, tlf: 51 83 11 17, e-post: mona.henriksen@uis.no@uis.no 

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla Oftedal Andersen, tlf: 51 83 19 76, e-post: salla.andersen@uis.no

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS