LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Spesialbibliotekar / rådgiver - 50 % fast stilling i Harstad

Søknadsfrist: 06.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetsbiblioteket

Om stillingen

Vi søker en selvstendig, fleksibel og løsningsorientert medarbeider til Universitetsbiblioteket UiT, med arbeidssted Harstad.

Biblioteket i Harstad har til sammen 5 stillinger fordelt på 4 årsverk. Organisatorisk hører stillingen inn under UBs Avdeling for publikumstjenester, men det daglige arbeidet i Harstad ledes av lokal leder og fordeles mellom stillingsressursene som biblioteket har til rådighet. Arbeidet ved Universitetsbiblioteket preges av at UiT er et breddeuniversitet med flercampusmodell, og vi legger vekt på samarbeid mellom alle våre bibliotek for å utvikle tjenestetilbudet i tråd med brukernes behov.

Stillingen er ledig fra 1. januar. Stillingsprosenten er for tiden satt til 50 %, men vil på sikt kunne utvides.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil i stor grad arbeide med publikumskontakt og formidling, og vil ha et særlig ansvar for oppfølging av og tilrettelegging for samlingsbaserte utdanninger som lærerutdanning, barnehagelærerutdanning og internasjonal beredskap. Eksempel på arbeidsoppgaver er undervisning, samlingspleie og tjenesteutvikling, i tillegg til veiledning av brukere over skranke og på nett. Den som tilsettes vil gå inn i vaktplaner for betjening av både skranke og digitale henvendelser.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

daglig leder Gry Mortensen

eller seksjonssjef Mariann Løkse

Torger Grytå

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå.
 • Gode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale systemer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og på engelsk. Det forutsettes av søknad skrives på norsk/svensk/dansk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bibliotekfaglig utdanning er ønskelig, men ikke et krav.
 • Erfaring fra fag- eller forskningsbibliotek eller fra annet arbeid i UH-sektoren
 • Erfaring med formidlingsvirksomhet
 • Erfaring med og interesse for digitaliseringsarbeid

Ønskede egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Løsningsorientert

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde kan endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som 1515 spesialbibliotekar/ 1434 Rådgiver i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS