Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Spesialbibliotekar - Universitetsbiblioteket i Oslo (UB)

Søknadsfrist: 03.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er en åpen og tverrfaglig arena, som tilbyr kunnskap gjennom fysiske og digitale samlinger og tjenester.
Universitetsbiblioteket har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo universitetssykehus


Universitetsbibliotekt skal: 

 •  tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og tilhørighet 
 • sikre tilgang til, og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet 
 • være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen 
 • styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i samfunnet

Om stillingen

Liker du å jobbe med systematiske søk? Er du interessert i hvordan metodene kan videreutvikles i tråd med teknologiske endringer? Da håper vi at du søker jobb ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) til høsten. Teknologisk utvikling, kunstig intelligens og endringer i vitenskapelig kommunikasjon og publiseringsmønstre skaper nye samarbeidsflater mellom fagmiljøene og universitetsbiblioteket.

Vi søker deg med brennende interesse i fagfeltet, som kan hjelpe oss å utforske, teste og ta i bruk nye metoder innen fagfeltet og bli en del av et av landets største bibliotekfaglige miljøer innen systematiske søk. Stillingen er plassert ved Bibliotek for medisin og realfag.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med systematiske litteratursøk til kunnskapsoppsummeringer og klinisk beslutningsgrunnlag til studenter, forskere, og klinikere ved UiO og OUS
 •  Bidra til utforming og evaluering av tjenester og leveranser for bibliotekets tilbud om kunnskapsoppsummeringer, inkludert utforsking av nye verktøy som kan støtte prosessen
 •  Utvikle og delta i undervisning, veiledning og støtte til studenter, forskere og klinikere, særlig innen litteratursøk
 • Bidra til bibliotekets ulike opplærings- og veiledningstilbud, inkludert deltakelse i skrankevakter og andre vaktordninger
 •  Delta i tverrfaglig samarbeid og prosjektarbeid på Universitetsbiblioteket
 •  Bidra til kunnskapsdeling med fagmiljø og internt i biblioteket
 • Andre bibliotekfaglige oppgaver og løpende driftsoppgaver

Kvalifikasjonskrav 

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå innenfor bibliotek, medisin, helsefag eller informatikk, minimum tilsvarende bachelor
 •  Erfaring fra bibliotekvirksomhet i universitets- og høyskolesektoren, helsesektoren eller offentlig forvaltning
 •  Gode søkeferdigheter og erfaring med utarbeidelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer
 •  Kunnskap om og interesse for nye verktøy knyttet til systematiske søk
 •  Gode kommunikasjonsevner og språkkunnskaper i norsk og engelsk
 •  Samarbeider godt og liker å dele dine kunnskaper

Vi ønsker at du:

 • Har god kompetanse i bruken av referansehåndteringsverktøy, som Endnote eller Zotero
 • Har pedagogisk kompetanse knyttet til undervisning i bibliotek, god til å formidle og dele kunnskap
 •  Har god kjennskap til forskningsprosesser, særlig innen helsefaglig forskning

Personlige egenskaper

 •  Er uredd, initiativrik og har gjennomføringsevne
 •  Har evnen til å arbeide selvstendig og effektivt
 •  Har evnen til å tilegne seg ny kunnskap
 • Skaper gode relasjoner i egen enhet og ut i organisasjonen

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Biblioteket er i stadig endring, noe som stiller store krav til medarbeidernes evne til omstilling.

Vi tilbyr

 •  Gode muligheter for egen faglig utvikling
 •  Et tverrfaglig og bibliotekfaglig godt miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 •  Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 •  Fleksibel arbeidstid
 •  God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 •  Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden
 •  Lønn fastsettes etter individuell vurdering i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar, kr 540 500- 635 400 avhengig av kompetanse/erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Sara Clarke, telefon 91004052, sara.clarke@ub.uio.no
 • Avdelingsleder Cecilia Ekström, telefon 40642136, cecilia.ekstrom@ub.uio.no

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Anne Båum, telefon 924 33 485, epost: anne.baum@ub.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS