Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Spesialbibliotekar - rådgiver

Søknadsfrist: 03.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt fordelt på HumSam-biblioteket, Bibliotek for medisin og realfag, Juridisk bibliotek, Avd. for samlinger og digitale tjenester og Bibliotekdirektørens stab.Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Universitetsbiblioteket (UB) ved UiO er et av landets største tverrfaglige forskningsbibliotek. Biblioteket er en sentral faglig samarbeidspartner for fagmiljøene og bidrar til universitetets hovedoppgaver; forskning, undervisning og formidling. Mer informasjon om UB finner du på http://www.ub.uio.no/ UB administrerer i dag store mengder elektroniske tidsskrifter, e-bøker, databaser og andre elektroniske ressurser på vegne av UiO. Vitenskapelig publisering er i endring og internasjonale, nasjonale og institusjonelle strategier knyttet til åpen publisering har stor påvirkning på UBs arbeid fremover. 

De elektroniske informasjonsressursene utgjør en stor del av UBs totale mediebudsjett. En del av disse ressursene forhandles som del av større nasjonale samarbeid. Innkjøpet av elektroniske informasjonsressurser er sentralisert for hele UB. Arbeidet innebærer utstrakt kontakt med ulike utgivere og leverandører i inn- og utland. Personen vi søker vil inngå i et team som har som oppgave å anskaffe og administrere elektroniske ressurser ved UB. Stillingen er plassert i Seksjon for anskaffelser og tilganger i Avdeling for samlinger og digitale tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering av ønsker og tilbud på elektroniske informasjonsressurser og innhenting av informasjon fra forlag og leverandører
 • Forhandling om pris og betingelser
 • Lisenshåndtering (kontraktinngåelse)
 • Tilgjengeliggjøring og vedlikehold av ressursene i bibliotekets systemer
 • Oppfølging av tilgang og brukerstøtte
 • Hente inn og analysere bruksstatistikk og andre typer data
 • Fornyelser og oppsigelser av avtaler

Kvalifikasjonskrav 

 • Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsfag eller annen relevant utdanning
 •  Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 •  Gode digitale ferdigheter og god systemforståelse
 •  Gode språkkunnskaper i minimum norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med biblioteksystemene Alma og Oria, eller andre tilsvarende systemer
 •  Erfaring fra UH-sektoren og fag- og forskningsbibliotek
 •  Erfaring fra tilsvarende arbeid

Vi søker deg som

 • Har gode samarbeidsevner og trives som del av et team
 • Er strukturert, analytisk, fleksibel og serviceinnstilt.
 • Er utviklingsorientert og ser helheten i UBs oppdrag
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper
 • Tar initiativ, jobber effektivt, er kreativ og løsningsorientert
 •  Har evne til å prioritere relevante arbeidsoppgaver ved behov

Biblioteket er i stadig endring, dette stiller store krav til medarbeidernes evne og villighet til omstilling. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Et tverrfaglig og bibliotekfaglig godt miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden

Lønn som spesialbibliotekar, stillingskode 1515 / rådgiver, stillingskode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 540 500 til kr 667 700, avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev CV Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Faglig leder E-ressurs-teamet: Ulrikke Greve Olufsen tlf: 416 980 66
 • Seksjonsleder Seksjon for anskaffelser og tilganger: Pål Magne Dahlquist, tlf: 404 890 09

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Anne Båum, telefon 924 33 485, epost: anne.baum@ub.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS