LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Spesialbibliotekar / Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 22.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Om stillingen

Universitetsbiblioteket (UB) har ledig vikariat i 100 % stilling ved UB Levanger perioden 01. august 2022 - 31. juli 2023. UB Levanger har 6 ansatte og stillingen er knyttet til seksjon lærings- og forskningstjenester. Seksjonen har ansatte ved flere studiestedbibliotek, og du vil være en del av ulike faglige team. Stillingen har stor kontaktflate. Vi søker deg som har interesse for bibliotekundervisning og ønsker å jobbe i team sammen med dyktige kollegaer som utvikler bibliotektjenester for studenter og ansatte ved universitetet. Studiestedet har om lag 2 600 studenter.

Det er bibliotek på alle de åtte studiestedene ved Nord universitet. Hovedbiblioteket ligger i Bodø. UB bidrar til studiemiljøet ved blant annet å stille faglitteratur, studentarbeidsplasser og opplærings- og veiledningstjenester tilgjengelig. Vi tilbyr bla. opplæring i informasjonskompetanse og referansehandtering, og yter tjenester innen forskningsdokumentasjon og åpen forskning. Digitale løsninger nyttes for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser, og til bibliotekets tjenester. Den som ansettes forventes å bidra aktivt i videre utvikling, også på digital flate. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. For mer informasjon, se våre hjemmesider.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise/veilede studenter og ansatte i bruk av bibliotekets systemer og tjenester.

 • Undervise/veilede i informasjonssøk, kildebruk og kildekritikk, akademisk skriving, referansehandtering og systematiske litteratursøk.

 • Bidra til å videreutvikle universitetsbibliotekets kursportefølje og e-læringsressurser.

 • Arbeid med pensumlister i Leganto.

 • Bidra i prosjekt- og utviklingsarbeid i samarbeid med kollegaer.

 • Kontakt med fagmiljø.

 • Delta i bibliotekets førstelinjetjeneste.

 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ut fra behov og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning minimum bachelorgrad. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanning vil være en fordel.
 • God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, samt videoproduksjon.
 • God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Serviceinnstilt og fleksibel.

 • Engasjement og evne til å ta initiativ.

 • Lyst og vilje til å drive undervisning, veiledning og formidling.

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling.

 • Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert.

 • Endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne.

 • Erfaring med undervisning og veiledning fra fag- og forskningsbibliotek er ønskelig.

 • Erfaring fra teambasert arbeidsform, helst i fag- og forskningsbibliotek, er en fordel.

 • Ønskelig med kjennskap til Oria/Alma, Brage, EndNote, Leganto.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes i Statens regulativ

 • kode 1515 spesialbibliotekar, ltr 56-63 (NOK 507 600 - 574 700)

 • kode 1199 universitetsbibliotekar ltr. 58 -66. (NOK 524 900 – 604 700)

For ansettelse i stilling som universitetsbibliotekar kreves mastergrad. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvedelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 22.05.2021.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30077098

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS