LEDIG STILLING VED NMBU

Spesialbibliotekar / førstekonsulent – ett års vikariat

Søknadsfrist: 15.03.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Om avdelingen

NMBU Universitetsbiblioteket er en enhet i avdeling Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Tjenester og samlinger skal gi støtte til fremragende utdanning, forskning og innovasjon.

Universitetsbiblioteket skal bidra til å gjøre studenter og ansatte kompetente i det vitenskapelige kunnskapssamfunnet. Våre to enheter, Universitetsbiblioteket Veterinærbygningen og Universitetsbiblioteket Sørhellinga, innrammer Campus Ås og gir god nærhet til studenter og ansatte. NMBUs Lærings- og Skrivesenter er samlokalisert med universitetsbiblioteket i den nye Veterinærbygningen. Universitetsbiblioteket har 18 medarbeidere.

Har du lyst til å jobbe med bibliotektjenester ved bærekraftsuniversitetet NMBU?

Om stillingen

NMBU Universitetsbiblioteket har ledig ett års vikariat som spesialbibliotekar/førstekonsulent. Vår ambisjon er å være relevant, samhandlende, kompetent og framtidsrettet. Vi er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Våre satsingsområder er:

 • Tjenester for utdanning og læring
 • Åpen forskning og innovasjon
 • Forvaltning av kunnskapskilder
 • Biblioteket som faglig og sosialt knutepunkt

Stillingen gir allsidige og spennende oppgaver innenfor satsingsområdene. Disse vil gjennomføres i nært samarbeid med kolleger, og gjennom tett kontakt med studenter, ansatte og ulike fagmiljøer. Det vil være oppgaver ved begge våre enheter i Veterinærbygningen og Sørhellinga.

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som ønsker å jobbe i NMBU Universitetsbiblioteket med varierte oppgaver i kontakt med studenter og ansatte.

 • Delta i publikumstjenester, skrankearbeid og fjernlån
 • Delta i bruk av bibliotekets fagsystemer som Alma, Oria, EndNote og tilsvarende tjenester
 • Delta i utadrettet aktivitet og arrangement
 • Delta i samlingsforvaltning
 • Stillingen krever allsidighet og kan tillegges endrede oppgaver innenfor bibliotekets tjenester.

Kompetanse:

Vi søker en kollega som kan bidra til å utvikle våre faglige tjenester og kapasitet i tråd med satsningsområdene for universitetsbiblioteket.

 • For tilsetting som spesialbibliotekar kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende godkjent utdanning fra høgskole eller universitet
 • For tilsetting som førstekonsulent kreves utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende). Annen dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte hele eller deler av utdanningskravet
 • Det vil legges vekt på kompetanse og erfaring fra stillingens ulike ansvarsområder
 • Det vil legges vekt på kompetanse og erfaring med bibliotekenes fagsystemer som Alma, Oria, EndNote og tilsvarende tjenester
 • Stillingen forutsetter god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker en kollega med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ønsker at du bidrar med engasjement, initiativ og gir oss ideer for å utvikle universitetsbiblioteket i samarbeid med våre omgivelser. Du er selvstendig og kombinerer dette naturlig med å være del av våre team. Vi søker en trygg formidler som bidrar til tverrfaglig dialog.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar, ltr. 49 (kr. 495 200) - 69 (kr. 679 700), eller stillingskode 1408 Førstekonsulent, ltr. 45 (kr. 466 600) – 60 (kr. 584 500) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.03.2024

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS