LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Rådgiver - Forskningsadministrativ avdeling (vikariat)

Søknadsfrist: 16.01.2022

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en ledende europeisk handelshøyskole, med over 400 faglige ansatte som forsker og underviser blant annet i organisasjon og ledelse, finansiell økonomi, samfunnsøkonomi, strategi, markedsføring, kommunikasjon, datavitenskap og forretningsutvikling. BIs Forskningsadministrative avdeling (FA) har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning. Avdelingen er i Fag- og forskningslinjen, og rapporterer til prorektor for Forskning- og fagressurser.

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Er du BI's nye rådgiver i Forskningsadministrativ avdeling?

EU og rammeprogrammet Horizon Europe og Forskningsrådets forskningsprogrammer er et særskilt satsningsområde for BI. Sentrale oppgaver for avdelingen er å heve kompetansen og aktiviteten innenfor våre satsningsområder i tillegg til oppfølging av BIs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk og styrke BIs forskningsinfrastruktur. I forbindelse med fødselspermisjon søker vi nå etter to vikarer med kompetanse og erfaring innen disse områdene.

Stillingene vil rapportere til leder for Forskningsadministrative avdeling.

Mål og ansvarsområder for stillingen:

 • Være pådriver, rådgiver og administrativ støtte for faglige i identifisering av eksterne finansieringsmuligheter, nasjonalt og internasjonalt
 • Kvalitetssikre, rådgi og støtte faglige i søknadsskriving av forskningssøknader, nasjonalt og internasjonalt
 • Bistå med støtte i utforming av kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • Koordinering av større forskningsprosjekter
 • Utvikle tjenester og forbedring av arbeidsprosesser knyttet både til søknads-, tilslags- og gjennomføringsfasen
 • Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • Master of Science-grad, fortrinnsvis innenfor sentrale fagområder ved Handelshøyskolen BI
 • God kunnskap om nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringssystemer og erfaring med søknadsprosesser
 • Erfaring med forskningssamarbeid mellom UH-sektor og næringsliv og offentlig sektor
 • Erfaring med administrativ oppfølging av forskningsprosjekter, herunder avtaleverk mellom samarbeidspartnere, budsjett og regnskap
 • Kjennskap til relevante policy og lovverk, herunder personvern i forskning
 • Interesse og kunnskap om nasjonal og internasjonal forskningspolitikk
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Strukturert
 • Solid gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for deltagelse på BIs kurs og studier
 • Spennende jobb i et aktivt og interessant fagmiljø med stor samfunnsmessig betydning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

På Handelshøyskolen BI får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Anne E. Hagberg, avdelingssjef, Forskningsadministrativ avdeling (FA).

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS