Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

3-årig postdok-stilling for studiet av norsk statlig eierskap

Søknadsfrist: 01.11.2020

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI har en stilling ledig som postdoktor på et nylig igangsatt prosjekt om studiet av statlig eierskap. Postdokprosjektet vil særlig se på begrunnelsene for det statlige eierskapet, som er knyttet til en oppfatning av at det har stor strategisk og kompetansemessig verdi å beholde hovedkontoret for de største bedriftene i Norge. Prosjektansvarlige på Institutt for rettsvitenskap og styring er professor Tore Bråthen, førsteamanuensis Sverre A. Christensen og professor II Einar Lie.

Hovedprosjektet – studiet av statlig eierskap

Det faglige utgangspunktet for hovedprosjektet er at ingen vestlige land har et statlig eierskap som i omfang og organisering minner om det norske. Den norske stat har de siste årene eid omtrent en tredjedel av aksjeverdiene på Oslo Børs. Eiermodellen for statlig eierskap i betydelige norske børsnoterte selskaper har blitt til over lang tid, og den har tilpasset seg samfunnsutviklingen. Både blant selskapene selv, myndighetene og i allmennheten er det stort behov for kunnskap om modellens formelle og uformelle sider. Det er også økende internasjonal interesse for denne eierskapsmodellen.

Prosjektet er delfinansiert av en rekke interessenter på området, blant annet departementer med forvaltningsansvar for eierskap til slike bedrifter, og av flere av de større bedriftene. Prosjektet har etablert velfungerende arenaer for diskusjoner, erfarings- og kompetanseutvikling mellom forskere, bedrifter og eiermiljøer.

Formålet for postdokprosjektet

En av de viktigste begrunnelsene for det statlige eierskapet er som sagt å sikre hovedkontorfunksjoner. Dette delprosjektet tar sikte på kritisk å undersøke den økonomiske betydningen og verdien av dette. Prosjektet vil på den ene siden undersøke hvordan lokalisering av hovedkontor påvirker selskapenes orientering og beslutninger. Spørsmålet som skal undersøkes er hvilken verdi det har for norsk verdiskapning og kompetanseutvikling generelt at en håndfull multinasjonale selskaper har hovedkontor i Norge. Her vil samfunnsmessige konsekvenser som betydningen for norske underleverandører, for innovasjon og det norske innovasjonssystemer stå sentralt. Utlysningen er åpen for søkere med et ulike utdanningsbakgrunner, men det må godtgjøres at vedkommende har faglige forutsetninger for en selvstendig analyse av den økonomiske betydningen verdien av eierskapsmodellen generelt og prinsippet for lokalisering av hovedkontor spesielt. Metoder og utgangspunkt vil foreslås av søkerne selv i en kort motivasjonsbrev som skal vedlegges søknaden, og deretter videreutvikles i samråd med prosjektledelsen. Professor II Einar Lie har det faglig ansvar for dette delprosjektet.

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år. Den som tilsettes kan ilegges noe pliktarbeid i tilknytning til drift av prosjektet.

De som tilsettes forventes å delta aktivt i prosjektet og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som generelt mål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, og postdokarbeidet bør resultere i publisering i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter.

Kvalifikasjonskrav

  • doktorgrad innenfor relevante samfunnsfag, herunder samfunnsøkonomi, historie, jus eller andre relevante fag
  • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Doktoravhandlingen må være levert til bedømmelse innen søknadsfrist for stillingen.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

  • kvalitet og faglig innretting av motivasjonsbrevet
  • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til hovedprosjektet
  • dokumentert gjennomføringsevne
  • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

For spørsmål om stillingen vennligst kontakt:

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes elektronisk. Husk at høyeste utdanning og annen relevant dokumentasjon må dokumenteres. Det kan sendes inn inntil 15 publikasjoner disse lastes opp i søknaden.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS