Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Høyskolelektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 01.08.2020

Handelshøyskolen BI

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 2400 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 10 forskjellige bachelorprogrammer. Fagstaben ved campus Bergen består av 17 fulltidsstillinger fordelt på BI sine ulike institutter.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI campus Bergen er det ledig en fast stilling som høyskolelektor i rettsvitenskap. Det er spesielt behov for kompetanse innen forretningsjuridiske fagområder. Stillingen er lokalisert i Bergen, og er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

Stillingen er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. For stilling som høyskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges vekt.

Handelshøyskolen BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning. Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor det juridiske fagområdet vil bli tillagt vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved campus Bergen og knytter seg til fagmiljøet ved Institutt for rettsvitenskap og styring i Oslo.

Stillingen er underlagt Handelshøyskolen BIs til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordning, for tiden i SPK. Det trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler og bestemmelser, p.t. 2 % av den faste bruttolønn.

Kvinner oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk.

Søknadsfrist: 01.08.2020

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no