LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førstelektor i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 17.12.2021

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100 % stilling som Førstelektor i samfunnsøkonomi. Stillingen vil være tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi.

Vi søker en allsidig førstelektor som kan forelese et bredt spekter av kurs innen samfunnsøkonomi og kvantitative metoder. Kandidaten må kunne undervise på både bachelor og master. Ved Handelshøyskolen BI ønsker vi ansatte med ulik bakgrunn til pedagogiske stillinger og søkere med doktorgrad oppfordres til å søke.

Det forventes å bidra til at BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Kandidaten skal ta aktiv del i BIs akademiske miljø både innenfor undervisning og forskningsformidling. Kandidaten må ha svært gode pedagogiske evner og en genuin interesse for studentene. Undervisningen vil foregå både på norsk og engelsk slik at kandidaten derfor må beherske begge språk godt.

BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving.

Dersom det til den faste stillingen som førstelektor ikke har meldt seg søkere som til er klart kvalifisert i henhold til kompetansekriterier og krav til stillingen, vil det være anledning til å ansette midlertidig i inntil 3 år, med krav om kvalifisering.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning og/eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kari-Mette Sætersdal, Administrasjonssjef, telefon 97659483 eller Instituttleder Tommy Sveen, telefon 46410097.

Vennligst send inn elektronisk følgende dokumenter:

  • Søknad
  • CV
  • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
  • Vitenskapelige arbeider og pedagogiske formidlingsartikler (inntil 5 arbeider)
  • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
  • Annen dokumentasjon som kan være av betydning for bedømming av kompetansenivå

Husk at alle vedleggene må lastes opp samtidig med søknaden i Easycruit.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS