Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Administrasjonssjef

Søknadsfrist: 20.04.2020

Nyetablert Institutt for Data Science søker Administrasjonssjef

Ved Handelshøyskolen BI skal det etableres et nytt institutt innenfor fagområdet Data Science. Det nye instituttet skal være i funksjon fra høsten 2020. Etableringen vil være i tett samarbeid med de andre instituttene ved Handelshøyskolen BI. Det er tilsatt en faglig koordinator for etableringen av instituttet og ny administrasjonssjef vil arbeide tett med koordinator og andre nøkkelpersoner under etableringen av instituttet, herunder prorektor for Forskning og fagressurser. Stillingen rapporterer til instituttleder for samfunnsøkonomi inntil ny instituttleder for data science er plass.

Instituttets fagområder vil være innen data science, statistikk, informatikk og generell metode.

Under etableringsfasen vil administrasjonssjefen arbeide sammen med øvrige administrasjonssjefer, Forskningsadministrativ avdeling, faglig koordinator, instituttleder og et instituttråd. Dette vil innebære en variasjon i oppgaver, opplæring av ordinære instituttadministrative oppgaver, saksbehandling og planlegging av aktiviteter. Oppbyggingen av det nye instituttet skjer i samarbeid med Simula og en ny administrasjonssjef vil derfor også ha utstrakt kontakt med eksterne aktører i sitt arbeid.

Stillingens ansvar og oppgaver:

 • Overordnet ledelse og drift av instituttets administrative funksjoner, herunder ledelse av eventuell administrativ konsulent etter hvert.
 • Ansvar for administrasjon, koordinering og forvaltning av instituttets forskning- og undervisningsoppgaver
 • Sammenstille og analysere relevant styringsinformasjon
 • Økonomi- og budsjettoppfølging, herunder ressursplanlegging, ressursdisponering og avregning
 • Koordinere og administrere samarbeid med instituttets eksterne partnere
 • Kartlegge og gjennomføre administrative forbedringstiltak ved instituttet
 • Saksforberedelse til styrende organer samt instituttets instituttråd
 • Generell bistand til instituttets medarbeidere
 • Løpende administrative driftsoppgaver, også på tvers av de andre enhetene.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå og gjerne innenfor instituttets/BIs fagområder
 • Relevant administrativ arbeidserfaring, fra utdannings-/forskningsinstitusjon eller annen kunnskapsintensiv virksomhet
 • Erfaring fra å bidra/delta i administrative prosjekter og prosessforbedringer
 • Ønskelig med noe ledererfaring
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner, både på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper, samt kjennskap til relevante administrative system

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, målrettet og initiativrik
 • Systematisk og grundig
 • Selvstendig med stor arbeidskapasitet og solid gjennomføringsevne
 • Tillitsvekkende og god kommunikator
 • Fleksibel og utadvendt med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med ambisiøse kolleger
 • En spennende og betydningsfull sektor i stadig utvikling
 • Selvstendig rolle med mye ansvar

Arbeidssted: Campus Oslo, Nydalen

Kontaktpersoner:

 • Anne E. Hagberg, Leder Forskningsadministrativ avdeling tlf 46 41 06 16, epost: [email protected]

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

 • Anne E. Hagberg, tlf: +47 46410616

HJEMMESIDE: www.bi.no