LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor / førstelektor i strategi og entreprenørskap

Søknadsfrist: 21.02.2024

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI har ledig en stilling som høyskolelektor / førstelektor innenfor fagområdene strategi og entreprenørskap ved vårt Campus i Trondheim.

Stillingen er tilknyttet Institutt for strategi og entreprenørskap, som har et sterkt og støttende fagmiljø, med høye ambisjoner for forskning og undervisning. Våre forskningstema inkluderer verdiskaping, teknologistrategi, internasjonal virksomhet, entreprenørskap, innovasjon, nettverk og interorganisatoriske relasjoner, organisasjonsdesign, strategisk ledelse, samarbeids- og kunnskapsbasert strategi og konkurranseevne. Instituttet er ansvarlig for utdanningsprogram og kurs på alle nivå (Bachelor, Master of Science, MBA, PhD og Executive) innen strategi, entreprenørskap, digital business og innovasjon. Instituttet er for tiden arbeidssted for rundt 40 faglig ansatte på heltid og 15 doktorgradsstudenter.

Jobbeskrivelse

BI har ambisjon om å utdanne studenter med fagkompetanse og ferdigheter som gir høy attraktivitet i næringslivet. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med næringslivet og entreprenørskaps-økosystemet i regionen. Undervisningen skal være forskningsbasert, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt anvende studentaktive læringsformer som bidrar til at studentene kan anvende fag og metode i praksis.

Til stillingen søker vi etter en person med minimum mastergrad innen et relevant fagområde, med gode pedagogiske evner både i klasserom og digitalt, og et sterkt engasjement for å bidra til studenters læring. Det er nødvendig med god faglig og praktisk forståelse av strategiutvikling og innovasjon i etablerte virksomheter, samt igangsetting og utvikling av oppstartsbedrifter.

Evne til å publisere pedagogiske arbeider og cases rettet mot undervisning vil telle positivt, og er en forutsetning for vurdering til førstelektor-stilling. Selv om utlysningen gjelder en pedagogisk stilling forskerkompetanse, for eksempel doktorgrad, vurderes positivt. BI har etablert et kvalifiseringsløp, med mentor og kursopplegg, for høyskolelektorer som ønsker å kvalifisere seg til førstelektornivå.

Det er ønskelig at søkere kan påta seg undervisningsoppgaver over et bredt spekter av studieprogrammer, og stilling vil være sentrale i forvaltning og utvikling av studier og program ved Campus Trondheim innen instituttets faglige disipliner. Stillingen vil inngå i teamet som underviser ved Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap, og i teamet som underviser vårt nye bærekraftsorienterte strategikurs ‘Doing Sustainable Business’. Det vil være en fordel om søker også har nettverk og evne til å veilede student-entreprenører og sette dem i kontakt med relevante næringsaktører i regionen.

Undervisningen foregår på norsk og engelsk, og kandidater som behersker et skandinavisk språk vil ha et fortrinn. Dokumentert erfaring med studentaktive undervisningsformer, og kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt utvikling av studieprogram, blir tillagt vekt.

Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til instituttets fagmiljø, samt til å utvikle BIs grenseflate mot økosystemene for industri og entreprenørskap i Trondheims-regionen. I tillegg vil stillingene kunne innebære samarbeid med BIs øvrige campuser og tilhørende fagmiljø.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Ytterligere spesifisering av kvalifikasjonskrav til stillingen er utarbeidet, og kan oversendes søkere.

Kvalifikasjonskrav

 • Faglig relevant mastergrad (5 år), eventuelt også PhD.
 • Relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv ansees som en fordel.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.
 • Søkere til stillingen som førstelektor må ha dokumentert kompetanse innen forskning og pedagogisk utviklingsarbeid, og vi ønsker søkere med doktorgrad velkommen.
 • Språkferdigheter; Norsk og Engelsk skriftlig og muntlig.

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med studentaktive undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram.
 • Erfaring fra næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og rådgivning.

Det vi kan tilby

 • Et godt fag- og arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • Medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.
 • Lønn etter avtale.
 • God støtte til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (hvis aktuelt, inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju og prøveforelesning. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogisk eller faglig profil, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Thomas Hoholm, Instituttleder, telefon +47 46410619, Thomas.hoholm@bi.no

For mer informasjon om avdelingen og skolen besøk her.

Søk her

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS