LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førstelektor / Høyskolelektor i finans

Søknadsfrist: 29.05.2024

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI søker å ansette i en stilling som Førstelektor/Høyskolelektor i finans ved Institutt for finans, Campus Oslo.

Institutt for finans bidrar med å utvikle fagområdet finans gjennom undervisning og forskning. Vi bidrar både i det vitenskapelige så vel som det profesjonelle området av finans. Instituttet har ansvar for undervisningen i programmer på alle nivåer—Bachelor-, Master-, Etterutdanning- og Doktorgradsnivå. Vi har en stor gruppe svært aktive forskere. Instituttet arrangerer hvert år et trettitalls forskningsseminarer der noen av verdens fremste forskere innenfor finans presenterer sin forskning. Tilsvarende presenterer våre forskere sine forskningsresultater på vitenskapelige konferanser i utlandet og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende institusjoner.

Instituttet har en bevisst strategi på fortrinnsvis å publisere i de fremste internasjonale vitenskapelige tidsskriftene.

Jobbeskrivelse og forventninger

Den som ansettes i stillingen forventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og derigjennom bidra til å utvikle våre studenters faglige kompetanse og ferdigheter. Undervisningen skal være forskningsbasert og ha praktisk relevans for arbeidslivet. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. BI har vedtatt krav til utdanningskompetanse for faglig ansatte i fast stilling. Som et minimum skal den som ansettes ha kompetanse tilsvarende mål om læringsutbytte i BIs pedagogiske grunnkurs.

Instituttet har ansvaret for et Bachelor program i finans og flere Master programmer. Den som ansettes må kunne forelese og veilede studenter både på Bachelor og Masternivå. Instituttet har ansvar for et Masterprogram i bærekraftig finans. Vi mangler kapasitet til å forelese i dette programmet så undervisningserfaring innenfor bærekraftig finans er en fordel. Vi ønsker også å styrke vår kapasitet til å forelese finansiering av selskaper (Corporate Finance) og samspillet mellom sentralbanken og banker. Erfaring med undervisning i en norsk kontekst vil bli vektlagt.

Øvrige kvalifikasjonskrav

  • Faglig relevant mastergrad (5 år).
  • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.
  • Bred erfaring med undervisning og veiledning innenfor fagområdet finans.
  • Søkere til stillingen som førstelektor må fortrinnsvis ha forskningskompetanse og vi ønsker søkere med doktorgrad velkommen.

Det vi kan tilby

Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler. Institutt for finans har et svært aktivt og støttende forskningsmiljø. Den som ansettes vil få kollegaer fra mer en 20 forskjellige nasjoner. BI tilbyr markedsbasert lønn, medlemskap i BIs pensjonsordning og betydelig publiserings- godtgjørelse.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende søknaden sin elektronisk via «Send søknad»- knappen, og laste opp følgende dokumenter:

  • Søknadsbrev
  • CV og publikasjonsliste
  • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
  • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
  • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 29.05.2024. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Øyvind Norli, Instituttleder, telefon 46410514, oyvind.norli@bi.no.

For mer informasjon om avdelingen og skolen besøk www.bi.no

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS