LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis innen finans

Deadline: 01.11.2021

Handelshøyskolen BI

Campus Trondheim er en integrert del av Handelshøyskolen BI. Campus Trondheim tilbyr bachelorstudier på hel- og deltid, og har i dag 1600 studenter innen fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, entreprenørskap, markedsføring og eiendomsmegling.

HANDELSHØYSKOLEN BI FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI, Campus Trondheim, er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis innen finans. Stillingen er organisatorisk tilknyttet campus Trondheim og arbeidsstedet vil være Trondheim. Den som ansettes vil, faglig sett, være tilknyttet Institutt for finans ved campus Oslo.

Den som ansettes forventes å bidra til at Handelshøyskolen BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Dokumentert faglig formidling og publisering i internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. Det forventes at aktuell kandidat tar aktiv del i å utvikle BIs akademiske miljø både innenfor forskning og undervisning.

For tilsetting som førsteamanuensis vil stillingen inneholde både undervisning, forskning og publisering. Det er forventet at kandidaten skal undervise og veilede studenter, hovedsakelig på bachelornivå, bidra til nasjonal og internasjonal forskning og/eller pedagogisk utviklingsarbeid.

Kompetansekriterier og kvalifikasjonskrav:

  • Undervisningen vil hovedsakelig være på bachelornivå.
  • Den som ansettes, må ha relevant doktorgrad eller tilsvarende.
  • Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.
  • Gode pedagogiske ferdigheter og/eller pedagogiske kvalifikasjoner.
  • Erfaring med undervisning på bachelornivå vil tillegges vekt
  • Handelshøyskolen BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse. Den som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.
  • BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving.
  • Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor fagområdet vil også kunne bli tillagt vekt.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere må også være forberedt på å gi en prøveforelesning eller en seminarpresentasjon.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen BIs pensjonsordning i Storebrand og lønnes etter avtale.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Richard Priestley, tlf. 464 10 515 eller direktør ved BI campus Trondheim, Asgeir Opland, tlf. 932 01 655.

Søknaden, CV, komplett liste over faglige arbeider og arbeider til bedømming lastes opp i BIs elektronisk rekrutteringsverktøy. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 1.11.2021

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS