Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis / professor innen Finans

Søknadsfrist: 15.08.2020

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 2400 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 10 forskjellige bachelorprogrammer. Fagstaben ved campus Bergen består av 17 fulltidsstillinger fordelt på BI sine ulike institutter.

Ved Handelshøyskolen BI, Campus Bergen, er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/professor innen Finans. Stillingen innebærer forskning, undervisning, sensur og veiledning av studenter på bachelor- og masternivå.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet campus Bergen og arbeidsstedet vil være Bergen. Den som ansettes vil, faglig sett, være tilknyttet Institutt for finans ved campus Oslo.

For å være kvalifisert som førsteamanuensis må søkeren ha en doktorgrad innenfor relevant fagområde. Kun søkere med en aktiv og sterk forskningsprofil vil bli vurdert som kandidat til stilling som Professor.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Den som ansettes i den utlyste stillingen forventes å bidra til at BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Dokumentert faglig formidling og publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. Det forventes også at aktuell kandidat vil spille en aktiv rolle i utviklingen av forskning og undervisning ved Handelshøyskolen BI.Stillingen er knyttet til Statens pensjonskasse og lønnes etter avtale.Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere må også være forberedt på å gi en prøveforelesning eller en seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Richard Priestley, tlf. 464 10 515.

Søknad, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 15.08.2020

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

  • Richard Priestleytlf: +47 46410515, mob: +47 46410515

HJEMMESIDE: www.bi.no