LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis i rettsvitenskap med særlig vekt på energirett

Søknadsfrist: 27.02.2024

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI inviterer søkere til stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap med særlig vekt på energirett ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

Instituttets mål er å bidra med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer. Instituttet har nettopp opprettet et bachelorprogram i rettsvitenskap og skal opprette et masterprogram i rettsvitenskap med oppstart høsten 2026. Fra før har instituttet en stor kursportefølje med ansvar for bachelorstudier i forretningsjus og økonomi og eiendomsmegling. Instituttet har også et masterstudium i forretningsjus og økonomi.

 Instituttet er også sterkt involvert i bachelor i økonomi og administrasjon

med regnskapsførerutdanning, og undervisning innen økonomisk historie, samfunnsansvar, energi, grønn vekst, bærekraft, forsikring, shipping og politisk økonomi hører også under instituttet. 

For mer informasjon besøk institutts hjemmeside her.

Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal være i den rettsvitenskapelige forskningsfronten, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos studentene.

Vedkommende vil få et særlig ansvar for å utvikle energirettsfaget. Erfaring fra offentlig eller privat sektor på høyt faglig nivå vil tillegges stor vekt.

Den faglige kompetansen må være dokumentert gjennom akademiske arbeider, eller praktisk erfaring på høyt nivå.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger. 

For alle stillinger med forskningsplikt ved BI er det en (minimum) forventning om at forskningsproduksjonen over en treårsperiode i gjennomsnitt skal resultere i minst 1 akseptert/publisert artikkel eller tilsvarende som er original, godt gjennomført og grundig fagfellevurdert. Normalt bør det foreligge publikasjoner på nivå ABS 3 eller høyere, på NSD nivå 2 (eller tilsvarende innenfor fagområdet), som kvalifiserer som originale og godt utført.

De som er ansatt i en vitenskapelig stilling vil også ha undervisnings- og pedagogisk utviklingsansvar. I tillegg til tradisjonell undervisning omfatter stillingen utvikling av kurs, læringsaktiviteter, evalueringsformer, og veiledning.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen rettsvitenskap
 • BI krav til utdanningskompetanse i henhold til myndighetenes bestemmelser og det spesifikke vitenskapelige nivået.
 • Kandidaten må kunne undervise på både norsk og engelsk
 • Synlighet i det internasjonale og nasjonale akademiske miljøet er forventet.
 • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • 5-årig master i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning fra et skandinavisk lærested

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt.
 • Det vil også vektlegges erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor og førsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 27.02.2024. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere vil kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Morten Kinander, instituttleder, telefon 97 16 66 41, morten.kindander@bi.no

Om Oslo

Oslo, Norges hovedstad, er en internasjonal, raskt voksende og attraktiv by. Du finner mer informasjon om Oslo her.

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS