LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis / professor i rettsvitenskap med særlig vekt på arbeidsrett

Søknadsfrist: 27.02.2024

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI inviterer søkere til stilling som førsteamanuensis/professor i rettsvitenskap medsærlig vekt på arbeidsrett ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

Instituttets mål er å bidra med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer.Instituttet har nettopp opprettet et bachelorprogram i rettsvitenskap og skal opprette etmasterprogram i rettsvitenskap med oppstart høsten 2026. Fra før har instituttet en storkursportefølje med ansvar for bachelorstudier i forretningsjus og økonomi og eiendomsmegling. Instituttet har også et masterstudium i forretningsjus og økonomi.

Instituttet er også sterkt involvert i bachelor i økonomi og administrasjonmed regnskapsførerutdanning, og undervisning innen økonomisk historie, samfunnsansvar, energi,grønn vekst, bærekraft, forsikring, shipping og politisk økonomi hører også under instituttet.For mer besøk institutts webside her.

Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal være i den rettsvitenskapeligeforskningsfronten, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter. Relevans oginnflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skalbygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både fagligkompetanse og ferdigheter hos studentene.

Vedkommende vil få et særlig ansvar for å utvikle arbeidsrettsfaget, både for fulltidsstudenter og forexecutive-undervisningen. Solid forståelse av organiseringen av det norske arbeidsmarkedet, er enforutsetning. Det er også ønskelig at kandidaten har kompetanse innen offentlig anskaffelser, samterfaring med sivilprosess. Erfaring fra offentlig eller privat sektor på høyt faglig nivå vil tillegges storvekt.

Den faglige kompetansen må være dokumentert gjennom akademiske arbeider Praktisk erfaring påhøyt nivå vil telle positivt.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere forventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitetog i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvarforventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henholdtil gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, ogpedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter prosessen for videre akademiskkarriereutvikling til alle stillinger.

For alle stillinger med forskningsplikt ved BI er det en (minimum) forventning om atforskningsproduksjonen over en treårsperiode i gjennomsnitt skal resultere i minst 1akseptert/publisert artikkel eller tilsvarende som er original, godt gjennomført og grundigfagfellevurdert. Normalt bør det foreligge publikasjoner på nivå ABS 3 eller høyere, på NSD nivå 2 (ellertilsvarende innenfor fagområdet), som kvalifiserer som originale og godt utført.

De som er ansatt i en vitenskapelig stilling, vil også ha undervisnings- og pedagogisk utviklingsansvar.I tillegg til tradisjonell undervisning omfatter stillingen utvikling av kurs, læringsaktiviteter,evalueringsformer, og veiledning.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen rettsvitenskap.
 • BI krav til utdanningskompetanse i henhold til myndighetenes bestemmelser og det spesifikke vitenskapelige nivået.
 • Kandidaten må kunne undervise på både norsk og engelsk, både på det ordinære rettsvitenskapsprogrammet og på executive-programmet på BI.
 • Synlighet i det internasjonale og nasjonale akademiske miljøet er forventet.
 • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv på høyt nivå.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • 5-årig master i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning fra et skandinavisk lærested

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt.
 • Det vil også vektlegges erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast fagligansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIspedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor og førsteamanuensis, kandenne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter ogspesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Sendsøknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter.

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 27. februar 2024. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere vil kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon.Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner atkandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevnereller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Morten Kinander, instituttleder, telefon 9716 66 41, morten.kindander@bi.no. 

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS